Bericht

Studenten doen onderzoek naar de meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling

Geplaatst op 3 april 2018, 13:08 uur , door Melanie Verhoef

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben in het kader van hun minor Community Care een onderzoek uitgevoerd in de Indische Buurt. BOOT heeft de studenten gekoppeld aan de preventiemedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling van stadsdeel Oost, Joke Raak.

Professionals zijn sinds 2013 verplicht om de meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Voor informele organisaties blijkt echter onvoldoende bekend te zijn wat zij met hun onderbuik gevoel moeten doen. In de Indische Buurt zijn er veel actieve bewoners en vrijwilligersorganisaties die intensief met bewoners werken. Onder andere Stichting Assaadaaka, Vrouwenruimte de Kat, Buurthulp Amsterdam Oost en Klassiek rondom de klas hebben behoefte aan kennis wat zij met signalen van huiselijk geweld en / of kindermishandeling kunnen doen.

Op donderdag 15 maart hebben Olivier, Jeroen, Shirin, Maureen en Anouk de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd  aan actieve bewoners, vrijwilligers en professionals. Hun hoofdvraag, ‘Op welke manier kunnen vrijwilligers en professionals samenwerken om op een adequate manier vervolg te geven aan mogelijke signalen en/of vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in de Indische Buurt?’, zorgde er voor dat het gesprek los kwam over wat vrijwilligers nodig hebben bij vermoedens van huiselijk geweld. De vrijwilligers vroegen zich bijvoorbeeld af hoe zij dit onderwerp kunnen laten leven binnen hun organisatie en hoe zij ondersteund kunnen worden door professionals. Als snel bleek er behoefte te zijn aan een sociale kaart en vaste contacten met professionals van bijvoorbeeld het Ouder Kind Team.

BOOT zal samen met de preventiemedewerker van huiselijk geweld en kindermishandeling in Oost kijken hoe de resultaten uit het onderzoek een vervolg kan krijgen door nieuwe studenten eraan te koppelen.