Bericht

Voedingsinterventies Amsterdam Oost

Geplaatst op 3 februari 2017, 15:37 uur , door HvA BOOT

Studenten Voeding & Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam hebben het afgelopen half jaar zes verschillende organisaties uit Amsterdam Oost ondersteund door voedingsinterventies te organiseren. Een voedingsinterventie is een manier om gezondheidsbevordering te bewerkstelligen in de bedrijfsvoering of onder de doelgroep van een organisatie. Stichting de Bloem, Zorg & Opvang, Dynamo servicepunt Jeruzalem, Jeugdland, Moneyschool en het Sumatraplantsoen zijn ieder door een twee- a drietal studenten ondersteund. Een samenwerking die heeft geleid tot inspirerende resultaten. 

Merel en Romy hebben bij Dynamo servicepunt Jeruzalem een interventie ontwikkeld gericht op het optimaliseren van zout- en vezelinname onder ouderen. “Zout is lekker”, was één de reacties van een de bezoekers van het servicepunt. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat voldoende inname van vezels en verminderen van zoutconsumptie beide een belangrijke rol spelen bij de verlaging van het risico op het verkrijgen van coronaire hartziekten. Ouderen hebben vaker te maken met deze aandoening. Een te hoge inname van zout is een risicofactor voor het verkrijgen van coronaire hartziekten. Een vermindering van de zout inname, en een verhoging van de vezelconsumptie verminderen beide de kans op het verkrijgen van coronaire hartzieken.

De interventie die is georganiseerd - voortvloeiend uit het literatuuronderzoek en interviews met de bezoekers - bestond uit een interactieve presentatie waarin de bezoekers van Dynamo op spelenderwijs werden geënthousiasmeerd om op een creatieve manier de vezelinname en de zoutinname te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in mooie resultaten: 83,3% van de ouderen gaf aan zeer overtuigd te zijn om minder zout te consumeren en 58,3% om meer vezels te consumeren. Dat is in beide gevallen meer dan de helft en dat betekend dat de ouderen bewust zijn geworden van de gevolgen van een te hoge zout consumptie en een te lage vezel inname. Daarbij heeft 66,6% van de aanwezigen belangstelling getoond in de folders van de Nierstichting, de kruidenwijzer en de zoutfolder. Daarbij heeft ook Dynamo zelf gezegd dat zij deze hulpmiddelen zullen aanschaffen voor in de keuken, om zo de vrijwilligers bewuster te maken van zoutloos koken en hen daarbij te helpen.

De opgave bij Dynamo servicepunt Jeruzalem is verschillend geweest dan de opgave bij de andere ondersteunde organisaties. De ondersteuningswens is sterk afhankelijk van de doelgroep van de organisatie. Zorg & Opvang en Dynamo bereiken voornamelijk ouderen. Stichting de Bloem volwassenen en Jeugdland, Moneyschool en het Sumatraplantsoen voornamelijk kinderen. Dit heeft dan ook geleid tot verschillende interventies. Bij Moneyschool zijn kinderen bijvoorbeeld geïnformeerd over suikerinname en gezonde tussendoortjes. Ook zijn de kinderen geïnformeerd over hoe zij etiketten van producten kunnen lezen.

BOOT Hogeschool van Amsterdam coördineert ieder jaar dit project met Voeding & Diëtetiek studenten. De dienst wordt geheel kosteloos aangeboden aan buurtorganisaties. De resultaten hebben de studenten gepresenteerd adviesrapporten die op aanvraag zijn in te zijn. Vanaf deze maand zal een duo Voeding & Diëtetiek studenten bezig gaan voor HIB Oost. Nieuwsgierig of geïnteresseerd? Neem contact op met BOOT via bootoost@hva.nl.