Bericht

Boodschappenservice Amsterdam Oost

Geplaatst op 26 januari 2017, 15:55 uur , door HvA BOOT

In opdracht van Buurthulp Oost en Civic Amsterdam hebben studenten Ergotherapie het afgelopen semester onderzoek gedaan naar de succesfactoren van een boodschappenservice. Lysanne, Gabriela en Esmay (derdejaars) zijn in gesprek gegaan met (in)formele organisaties uit Amsterdam Oost en organiseerden een World Café om met vrijwilligers en belanghebbenden het gesprek aan te gaan. Boodschappen worden door menig vrijwilliger gehaald voor bewoners die hier zelf niet meer toe in staat zijn. Vaak zijn deze vrijwilligers actief via formele of informele organisaties zoals Buurthulp Amsterdam Oost en Civic Amsterdam. Maar hoe richten (in)formele organisaties deze boodschappenservice in? Wat kan men van elkaar leren? Kan een boodschappenservice een rol spelen in het zijn van een age-friendly city?

Tijdens het World Café in de Elthetokerk – een innovatieve werkvorm om een discussie op gang te brengen - zijn vrijwilligers en buurtbewoners gevraagd naar hun ervaringen. Hoe zorg je dat je een helder boodschappenlijstje hebt? Is hier digitaal iets in mogelijk? Hoe ga je ermee om als mensen allemaal 'ongezonde' producten op hun lijstje hebben staan? Ga je daar het gesprek over aan? Wat is überhaupt gezond? En tot slot, hoe ga je om met geldzaken en dementie? Op deze vragen verschenen diverse antwoorden.  

De inrichting van een boodschappenservice kan op verschillende manieren. Denk bij geldzaken aan het meegeven van contant geld aan de vrijwilliger of aan het meegeven van een pinpas waarmee contactloos betaald kan worden. Voorwaarde voor de vorm waarvoor gekozen wordt, is dat te allen tijde de bon meegenomen wordt, zodat de boodschappen gecontroleerd kunnen worden. Wat betreft het vervoer van de boodschappen worden tevens meerdere mogelijkheden geopperd, namelijk onder andere een boodschappentrolly, bakfiets of canta.

Concluderend, de (in)formele organisatie die een boodschappenservice faciliteert, dient de vrijwilligers die invulling geven aan de service te ondersteunen door middel van een uitgedachte boodschappenservice. Training en beloning van de vrijwilligers, in de vorm van bijvoorbeeld een teamuitje of waardebonnen, is belangrijk. Verder dient nagedacht te worden over geldzaken, vervoer van de boodschappen en ethische kwesties zoals dementie. Hiernaast kan de (in)formele organisatie voorwaarden stellen aan het gebruik van de boodschappenservice ter bescherming van de vrijwilliger. Denk hierbij aan het maximum aantal producten of aantal kilo dat een vrijwilliger voor een hulpbehoevende bewoner dient aan te schaffen. Eventueel kan de organisatie ook een boodschappentrolley aanschaffen voor de vrijwilliger om hem of haar te helpen bij de te verrichten werkzaamheden.  

Vanaf maart gaat BOOT verder met het onderzoeken van de voorwaarden van een boodschappenservice. In Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost zal een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd worden en in Amsterdam Oost zal een vervolg gegeven worden aan de resultaten die nu voorhanden zijn. Interesse om mee te denken als vrijwilliger of buurtbewoner of geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten? Neem contact op met BOOT via boot@hva.nl.