Bericht

Certificaatuitreiking Buurtvertrouwenspersoon

Geplaatst op 15 mei 2015, 16:22 uur , door Buurthulp Oost

Ruim 30 buurtbewoners zijn opgeleid tot Buurtvertrouwenspersoon en gaan zich inzetten bij www.buurthulpamsterdamoost.nl. Ze hebben een introductiecursus van 8 dagdelen gevolgd waarin thema's als luistervaardigheden, omgaan met moeilijke mensen, inleiding in de presentie methode, ervaringsdeskundigheid aan de orde zijn geweest. Andere vertrouwenspersonen hebben trainingen gevolgd over het (h) erkennen van kindermishandeling en financiële diensten. Zij ontvangen hun deelcertificaat.

Daarnaast zijn we blij met steeds meer samenwerkingspartners zoals www.ciciv.nl ; www.buurtzorgzeeburg.nl ; www.burennetwerk.nl ; www.praatoverkindersmishandeling.nl ; Ook dat is een feestje waard!

Op donderdagmiddag 28 mei ontvangen de buurtvertrouwenspersonen hun certificaat. Vanaf 16:00 uur is iedereen welkom, om 16:30 uur is er een inspiratiemoment, om 17:00 uur ontvangen de buurtbewoners hun certificaat en om 17:30 uur is er soep van www.soupalicious.nl