Locatie

SIPI

Zuiderzeeweg 28, Amsterdam

Bedrijfsruimte
SIPI ondersteunt mensen om het heft in eigen hand te nemen, zodat zij beter functioneren in de Nederlandse samenleving.

De Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) is een deskundige en innovatieve partner voor onderzoek, advies, training en opleiding op het gebied van inburgering, re-integratie, opvoeding en jeugd. SIPI werkt voor overheden (gemeenten, provincies en ministeries), het UWV, woningbouwverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties, (jeugd)zorginstellingen. Daarnaast initieert SIPI eigen projecten en ontvangt daarvoor vaak (mede-)financiering van fondsen, zoals het Oranjefonds, VSB-fonds, Stichting Doen, Skanfonds en Stichting Instituut Gak.