Locatie

Indische Buurt

Balistraat 126-2, Amsterdam

Huis

Het voorstel is te starten met een pilot in de Javastraat, waar veel mensen dagelijks wandelen. Het adres in deze 'locatie' is mijn eigen thuisadres.