Wat is een bewonersinitiatief?

Een initiatief dat een maatschappelijk doel nastreeft voor de buurt waarbij bewoners zelf de initiatiefnemer zijn. Een deel van de bewonersinitiatieven ontvangt subsidie van de overheid, er zijn ook bewonersinitiatieven die geheel particulier gefinancierd zijn of die niet gefinancierd zijn. Wil jij een initiatief starten en heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met Rob van Veelen, participatie makelaar vanuit Stadsdeel Oost voor de Indische Buurt. R.van.Veelen@amsterdam.nl

 

Terug naar overzicht van de InfoBalie