Maak ook een berichtje aan als je iets wilt delen met de buurt! Dit bericht verschijnt op deze pagina maar ook in het Buurtprikbord op de homepage en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Plaats een nieuw bericht

Filter berichten op:

tooncties
trefwoord
wissen
1040 berichten

Project-update bij De Voedselkast

16 augustus 2019, 08:43 uur, door Camille van Neer
Project volgens planning
Het was komkommertijd (met alleen een eenzame fles met zure uitjes), maar daar is nu een einde aan gekomen met de komst van een heerlijke schaal verse tomaten ('van de kweker'). Lucie, buuv van de beg

De Karelbrigade

13 augustus 2019, 16:39 uur, door Camille van Neer

Je hebt hem misschien ook al eens ontmoet. Nou ja, ontmoeten is misschien een te groot woord. Je hebt hem misschien wel eens zien zitten, meestal achter een geparkeerde auto vlakbij de Albert Heijn aa...

Project-update bij Meer Praatjesmakers Op Straat

23 juli 2019, 17:42 uur, door Camille van Neer
Project achter op planning
Na een succesvol optreden tijdens het Indische Buurtfestival op 15 juni j.l., werd helaas duidelijk dat de organisatie van Vanzelfsprekend - vier mens sterk kernteam - niet duurzaam te zijn. In een ti

Laatste stand van zaken: Overgewicht bij kinderen in Amsterdam

15 juli 2019, 13:47 uur, door Joanna Kruzycka

#PAROOL We zien dat we aan de grenzen komen van wat we als gemeente met al onze partners voor elkaar krijgen. Het is nu tijd voor een volgende stap. Zonder stevige, nationale maatregelen zijn niet all...

Project-update bij Aanpak Valpreventie in Oost

10 juli 2019, 13:32 uur, door Lian Doodeman
Project achter op planning
In de 2e helft van 2019 gaan we van start met Valpreventie in de Indische Buurt.

Project-update bij Passend wonen voor ouderen

5 juli 2019, 10:58 uur, door Manon Schoneveld
Project volgens planning
Op 18 mei jl. heeft de informatiemarkt 'Langer zelfstandig wonen' plaatsgevonden bij Archipel. Het was een succes en we schatten in dat ongeveer 200 bewoners de markt bezocht hebben. Veel bewoners he

Project-update bij Aandacht voor (psychisch) kwetsbare bewoners

5 juli 2019, 10:57 uur, door Manon Schoneveld
Project volgens planning
Workshops Psychische Kwetsbaarheid Er komen steeds meer vragen uit de buurt over de toenemende (GGZ-)problematiek in Oost. Men maakt zich zorgen, voelt zich onveilig, weet niet hoe gedrag/signalen ing

Project-update bij Gezondheidsvaardigheden

5 juli 2019, 10:46 uur, door Manon Schoneveld
Project volgens planning
De derde cursus Gezondheidsvaardigheden wordt in het najaar gegeven door Felice Gaughan. Doel: doorontwikkelen en verduurzamen aanpak gezondheidsvaardigheden IB. Tot nu toe zijn twee cursussen gezond

Project-update bij Tekendoos op wielen

4 juli 2019, 21:33 uur, door Camille van Neer
Project volgens planning
Er lijkt beweging in te komen, dit 'geparkeerde' project van mij, de Tekendoos op Wielen: een gesprek met tech startup coach Nick Reinemann en met BEVO leerkracht Paul Maassen van de Indische Buurtsch

Project-update bij De Voedselkast

4 juli 2019, 21:05 uur, door Camille van Neer
Project volgens planning
De 8 mensen achter de gezamenlijke voordeur van Balistraat 126 en 124 genieten nog steeds elke dag van wat ze in onze voedselkast zetten en vinden. Het is leuk te merken dat in een soortgelijke (aldaa

Project-update bij Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

4 juli 2019, 16:48 uur, door Nicole Smakman
Project volgens planning
De trainingen zijn georganiseerd op 26 juni en 10 juli 2019. Na zomer 2019 wordt nog een aantal bewonerstrainingen georganiseerd. Houdt deze website in de gaten voor de data: https://www.degezondest

Project-update bij Veiligheidsschouwen

4 juli 2019, 14:19 uur, door Menno Hordijk
Project volgens planning
Veiligheidsschouwen worden met regelmaat uitgevoerd als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld bij een toename aan jeugdoverlast of wanneer een locatie als (te) donker wordt ervaren (lichtschouw). Ook w

Project-update bij Tegengaan woninginbraak

4 juli 2019, 14:05 uur, door Menno Hordijk
Project volgens planning
Om bewoners te informeren over het nemen van maatregelen om woninginbraak te voorkomen, organiseren we verschillende acties zoals een Buurttent Inbraakpreventie. In deze buurttent ontvangen bewoners t

Project-update bij Stimuleren meldingsbereidheid

4 juli 2019, 13:46 uur, door Menno Hordijk
Project volgens planning
Blijft een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld rondom het Sumatraplantsoen wordt veel ingezet om ervaring uit te wisselen tussen bewoners en met professionals hoe de leefbaarheid op het plein en in

Project-update bij Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

4 juli 2019, 10:52 uur, door Annemarie van der Veen
Project volgens planning

Na de mooie resultaten in 2018 zijn we met Buurtgids in 2019 ook weer van start gegaan met het geven buurttours in de Indische Buurt. Tot dusver zijn er 3 tours geweest, er volgen dit jaar nog zes.

...

Project-update bij Inbraakpreventie bij Alliantie-complexen

3 juli 2019, 16:49 uur, door Lot Berkelmans
Project volgens planning
De complexen waar we maatregelen gaan toepassen zijn geselecteerd en we zijn begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden. De eerste anti-inbraakstrips zijn geplaatst.

Project-update bij Brandveiligheid in complexen van de Alliantie

3 juli 2019, 16:49 uur, door Lot Berkelmans
Project volgens planning
De complexen waar we maatregelen gaan toepassen zijn geselecteerd en we zijn begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Project-update bij Herinrichting Sumatraplantsoen

2 juli 2019, 10:57 uur, door Thijs Delisse
Project volgens planning
Het is belangrijk dat het een plein wordt waar iedereen zich thuis voelt en graag is. Daarom voeren we op en rond het plein gesprekken met buurtbewoners, bezoekers, ondernemers en instellingen in de b

Project-update bij Entree Flevopark bij Javaplantsoen verbeteren

2 juli 2019, 09:15 uur, door Thijs Delisse
Project volgens planning
Het ontwerp voor de hellingbaan naar het Flevopark is afgestemd met de buurt en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van Oost. Voor het eind van het jaar is de uitvoering gereed.

Project-update bij Wijkbeheerder Ymere

1 juli 2019, 10:14 uur, door ellen menning
Project volgens planning
De wijkbeheerder heeft een belangrijke functie in de buurt. Hij is de oren en ogen van Ymere in de buurt. Hij fungeert als sleutelfiguur tussen de bewoners en Ymere. De wijkbeheerder maakt dagelijks e

Project-update bij Uitbreiding Brasserie de Flevopoort naar buurtfunctie

1 juli 2019, 10:11 uur, door ellen menning
Project achter op planning
Het restaurant loopt door de weeks redelijk goed.De bewoners van de Flevoflats eten regelmatig s avonds in het restaurant. De buurtbewoners weten het restaurant nog niet zo goed te vinden. Hiervoor zi

Community by Design, jouw werk op de catwalk

30 juni 2019, 19:37 uur, door Atusa Lalizadeh

Werk aan de collectie van Karim Addichi:

Adduchi is een Marokkaanse ontwerper wiens shows internationale persaandacht hebben ontvangen. Adduchi, zelf een migrant, wil tradities en ambachten nieuw leve...

Project-update bij Super Sint Maarten Lichtjesoptocht

29 juni 2019, 12:12 uur, door Nina Pretvormer
Project volgens planning
Wij zijn op dit moment bezig met het vormgeven en organiseren van het initiatief en het benaderen van organisaties en buurtbewoners. Ook werken we aan het duurzamer maken van de lichtkostuums. Daarna

Straatafval wordt straatkunst bij If you can I can

28 juni 2019, 12:34 uur, door Annemarie Jongkoen

Afgelopen donderdag werden in de Balistraat en de Niasstraat in Amsterdam vijf stoeptegels met de afbeelding van een blikje geplaatst. De tegels zijn onderdeel van het project If you can I can van kuns...

Project-update bij Leer- en werkplekken creëren

27 juni 2019, 16:14 uur, door Andre Van Vught
Project achter op planning
In co-creatie wordt gewerkt aan enkele voorstellen voor opleidingen en trainingen op diverse plaatsen in de buurt. Had graag al gestart met activiteiten, maar het gaat niet sneller.

Project-update bij Koppeling werk en werkzoekende

27 juni 2019, 16:12 uur, door Andre Van Vught
Project volgens planning
Momenteel worden plannen ingediend om met een aantal trainingen te kunnen starten. Omdat het hier co-creatie betreft, gaat het langzaam, maar gestaag.

Project-update bij Vergroten aanbod stages vanuit ondernemers Indische Buurt.

27 juni 2019, 13:12 uur, door coen van heteren
Project volgens planning
deze opdracht is samen met het stadsdeel aangepast. doel is om ondernemers meer te verbinden aan de verschillende wijken van Amsterdam. dit doen we vanuit stage en werkervaring plekken, maar ook door

Project-update bij Groeimeevaart en het Huis der Afvalligen

27 juni 2019, 10:48 uur, door irene janze
Project volgens planning

Wij zijn vanaf mei het postzegelpark gaan opknappen en kunstenaars uit de buurt geven er workshops. Buro jan-Ze gaf er drie timmerlessen olv Ida voorthuis . Buurtbewoners deden mee en hielpen met de t...

Project-update bij Dag van het Flevopark

27 juni 2019, 10:19 uur, door Veena Ramlal
Project afgerond
Zondag 26 mei was de Flevoparkdag. Met verschillende activiteiten voor jong en oud.

De Indische Buurt Tafel

20 juni 2019, 14:08 uur, door Max Roggeveen

Zaterdag 15 juni 2019 stond de Indische Buurt Tafel op het Indische Buurt Festival. De Harmonica-techniek blijkt perfect te werken voor het ophalen van ideeën van bewoners en bezoekers over hún buurt. H...

Er zijn nog 1010 meer berichten.Toon me de rest