Update

Project-update bij Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

geplaatst op 23 september 2019, 11:35 uur, door William Schmidt
Project volgens planning
Vanaf eind januari heeft aanbieder Monkey Moves zich gevestigd in de Indische Buurt. Iedere dinsdag worden er twee (Multi)sportlessen aangeboden. Voor de jongste doelgroep (1,5- 3 jaar) is er een ouder- en kindles, daarna volgt een kleuterles. De activiteit is in september 2018 gestart als Buurtsportvereniging en is sinds 2019 een vaste activiteit in de wijk. Met Stadspas gratis deelname. Tevens biedt deze activiteit Buurtsportleiders in opleiding een leer- en ervaringsplek.

In februari hebben 12 kleuters van de Al Jawhara school het Nijntje Beweegdiploma in ontvangst genomen. Van maart tot juli startte een nieuwe groep van 9 kinderen, ook zij haalden allen het beweegdiploma.

In februari is een lijst met het sportaanbod voor peuters en kleuters in Oost gedeeld in de wijk.

In de meivakantie is de beweegactiviteit voor ouder en kind geannuleerd wegens te weinig animo. De Nationale Buitenspeeldag (woensdag 12 juni) met een beweegprogramma voor de allerkleinsten op Jeugdland is afgelast vanwege het slechte weer.

In oktober gaat de workshop Buurtsportleider van start in de Indische Buurt. De cursus wordt in de ochtend aangeboden voor de doelgroep en ouder/kind (6min), in de middag voor volwassenen/senioren. In de workshop leer je praktische lesgeefvaardigheden om jonge kinderen op eigen niveau te begeleiden tijdens beweeg- en sportactiviteiten. Voor bewoners uit Amsterdam Oost een mooie kans/opstap of verdieping. De cursisten gaan in het najaar ervaring opdoen bij activiteiten in de wijk, bijvoorbeeld bij naschoolse lessen of bij een aanbieder.
Foto