update

Project-update bij Afval hotspots aanpak

geplaatst op 13 september 17, 11:30 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
• Huis aan huis voorlichting door de milieucoaches over de regels en afvalwijzer
• Gesprekken met de bewoners/bewonersclubs over grofvuilproblematiek
• Actielijstjes samenstellen met de bewoners betreft voorlichting, adoptanten ondergrondse container
• Zoeken naar de samenwerking (intern en extern) nav de wensen van de bewoners aangaande groen, schoon en heel, bestrating
• Prikacties door de bewoners
• Actief deelname aan buurtevenementen en festivals
• Dagelijks bezoeken van de hotspotlocatie

Doelstelling 2017
Reduceren van 250 hotspotlocaties (stedelijk) met 50%.
Het aantal hotspotlocaties in de Indische Buurt tot en met juni 2017 was negen.