update

Project-update bij Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijk en beter toegankelijk maken

geplaatst op 12 september 17, 17:44 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
Er is een concept ambitiedocument voor het Flevopark opgesteld. Tijdens een aantal bijeenkomsten met stakeholders is input voor het document geleverd. In het najaar wordt het definitieve ambitiedocument voor besluit aan het Dagelijks Bestuurd voorgelegd.
Na vaststelling door het bestuur worden per stap aparte projecten opgezet. Waarvoor de stakeholders tegen die tijd opnieuw uitgenodigd worden om mee te denken over de daadwerkelijke uitvoeringsplannen.