update

Project-update bij Wijkpartnerovereenkomsten

geplaatst op 12 september 17, 11:49 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Door de wijkpartnerovereenkomst is het voor stichting Streetsmart mogelijk om een ruimte te beheren in de buurt en hier hun activiteiten aan te bieden. Dit heeft positieve gevolgen voor de jongeren die hier gebruik van maken en zorgt ook voor toename van de leefbaarheid in de buurt.