update

Project-update bij Gezond leven in de Indische Buurt

geplaatst op 27 juli 17, 14:18 uur, door Francisca Flinterman
Project achter op planning
Er zijn trainingen of presentaties mogelijk voor professionals. Binnen de wijkzorgteams is geïnventariseerd of daar belangstelling voor is. Die is er zeker! Punt is dat er nu geld gevonden moet worden om één van deze trainingen in te kopen.

Alternatief is het verspreiden van geschikte, laagdrempelige informatie onder bewoners met lage gezondheidsvaardigheden. Er is informatie beschikbaar over verschillende gezondheidsissues maar niet echt over gezondheid en onze gezondheidszorg in het algemeen. Wel is er informatie die bedoeld is voor vluchtelingen/asielzoekers. De mogelijkheden om deze informatie om te zetten in geschikte informatie voor Indische Buurt bewoners wordt nog onderzocht.
Nog geen reacties