update

Project-update bij Preventie(campagne) woninginbraak

geplaatst op 12 juli 17, 14:28 uur, door Menno Hordijk
Project volgens planning
Zowel in de winter als vlak voor de zomer zijn bewoners met een deur-aan-deur flyer geïnformeerd, situationeel en locatiegericht zijn er preventiebijeenkomsten, via de buurt WhatsApp-groepen attenderen we bewoners op risico's en op preventietips.