bericht

Cursus 'leerling verbinder'

geplaatst op 2 juli 17, 17:57 uur, door Stichting BIGS

Stichting BIGS heeft toestemming gekregen van stadsdeel Oost om te starten met een pilot: ‘BIGS meester verbinder’

Duur: 3 uur
Maximaal 3 deelnemers tegelijkertijd

looptijd PILOT 2 maanden


Startdatum: 1 oktober t/m 30 november 2017


Aantal deelnemers: 20


Doelgroep:
Eenzame buurtbewoner(Indische buurt), asielzoekers en mensen die zich soms ongemakkelijk voelen of een drempel ervaren of zelfs angst in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bang zijn voor een groep jongeren, bang zijn op een druk plein, of niet weten wat te zeggen bij een instantie .


BIGS Meester Verbinder neemt deze mensen mee in zijn ‘verbinding wereld’ de wijk in om te gaan zoeken naar verbinding met medebuurtbewoners en met de buurt.

Interesse? Stuur een mailtje naar stichting-bigs@outlook.com


BIGS doet een oproep aan alle instanties die te maken hebben met boven genoemde doelgroep om door te verwijzen (via e-mail) naar BIGS Meester Verbinder.


BIGS doet haar oproep vooral aan:
Huisartsen praktijken van Indische buurt, aan Flevohuis en aan stichting Veranders (het blauwe huis).
U kunt uw cliënten die nog niet goed verbonden zijn met de Indische buurt of die zich eenzaam voelen aanmelden bij BIGS voor een dagdeel cursus ‘verbinding’

Hieronder onze plan:
BIGS Meester Verbinder
BIGS start met een pilot verbinding (buurtbewoners met elkaar verbinden).
Dat doet BIGS doormiddel van een individueel - of groepsprogramma (maximaal 3 deelnemers tegelijk). Een dagdeel cursus van 3 uur. Deze cursus is gericht op de buurtbewoners die zich eenzaam voelen in de buurt en geen of weinig contacten hebben met de rest van de buurtbewoners en behoefte hebben een passend netwerk in de buurt te creëren.


De buurbewoners die graag willen deelnemen aan deze pilot kunnen op deze laagdrempelige manier in contact komen met anderen en leren hoe ze deze contacten kunnen verduurzamen.

Volgens afspraak gaan de deelnemers samen met BIGS Meester Verbinder op pad, lopen in de buurt rond en gaan langs bedrijven en instanties naar binnen om een praatje te houden. Tijdens het passeren van andere buurtbewoner wordt gegroet en geprobeerd een gesprek te voeren met elkaar. Er wordt gepraat over: het project zelf en wat de doel hiervan is, over de buurt en wat in de buurt leeft (veiligheid, vrede en leefbaarheid enz.….), of gewoon gedag zeggen en glimlachen naar elkaar (wanner de deelnemer en BIGS meester verbinder langs buurtbewoner lopen groeten ze de buurt bewoner en glimlachen naar hem/haar), een positieve gebaar om met elkaar om te gaan.

Volgens afspraak wordt samen met elk deelnemer zijn programma gemaakt, zijn cursus dagdeel samen met BIGS Meester Verbinder opgresteld. Mensen die deelgenomen hebben aan de cursus en deze cursus hebben overgedragen aan minimaal een buurtbewoner, krijgen een verbindingscertificaat van BIGS.


BIGS richt zich ook op de jongeren van de Indische buurt om hen in te zetten voor deze pilot. Deze jongeren worden geschoold door BIGS Meester Verbinder om deze kennis vervolgens aan bewoners van de buurt te kunnen overdragen.

Buurtbewoners die zelf behoefte hebben om mee te doen zijn van harte welkom en zij kunnen zich zelf aanmelden bij BIGS Meester Verbinder.

Het volledige cursus programma en de planning volgt nog.

Meldt u uw cliënt snel aan want vol is vol!

Stichting-bigs@outlook.com

foto's