Activiteit

Pro Action Café met lokale ondernemingen en starters op de arbeidsmarkt

woensdag 19 december 2018   |   14:30 - 17:00 uur   |   De Meevaart

Op woensdag 19 december organiseren we een Pro Action Café met de deelnemers van ons trainingsprogramma sociaal ondernemen en lokale professionals. Tijdens dit 'café' werken we in een wereldcafé-setting aan vraagstukken van vier lokale impactprojecten waar de deelnemers hun kennis inzetten. We vinden het leuk als jij erbij bent! We organiseren de sessie voor de impactprojecten, de starters, en voor jou. Zo leren de starters meer lokaal sociaal kapitaal kennen, kom je als professional in aanraking met potentiële partners/werknemers en worden er samenwerkingen gestimuleerd.

Wanneer: Woensdag 19 december van 14.30 tot 17.00 uur
Locatie: De Meevaart, Balistraat 48a

In het huidig trainingsprogramma werken de starters in teams samen met de volgende impactprojecten:

- Anna's Tuin en Ruigte
Wat: stadstuin naast Science Park: is een 'testtuin' om te onderzoeken wat er qua vergroening in de stad mogelijk is. Wil hierbij zoveel mogelijk buurtbewoners bij betrekken.
Vraagstuk: Het draait nu 100% op subsidie, ze willen daarom graag een verdienmodel opzetten.

- Social Handshake
Wat: Sociale waarde van ondernemers in kaart brengen
Vraagstuk: Wat zijn oplossingen die we kunnen aanbieden aan ondernemers in Amsterdam
-Oost, om goed doen makkelijker te maken? We weten dat Payroll Giving, geven
makkelijker kan maken, maar graag bieden we ook oplossingen (of samenwerkingen)
die andere Social Handshakes makkelijker maken.
(Nog geen website)

- Unique Label
Wat: talent- en kansontwikkeling voor statushouders
Vraagstuk: Onderzoek doen naar verdien- en businessmodel en behoefteonderzoek doen naar young talents met een vluchtachtergrond.
(Nog geen website)

- Javakwartier
Wat: Helpt ondernemers in het winkelgebied Javastraat en omgeving om aansluiting
te vinden bij het genrificatieproces dat in de buurt plaatsvindt. Het doel van het project is om
het unieke en inclusieve karakter van de buurt te behouden.
Vraagstuk: Behoefte- en marktonderzoek in de buurt onder consumenten ondernemers adviseren om hen hierop aan te sluiten.

kosten gratis
aanmelden Aanmelding vooraf noodzakelijk