Activiteit

Bakkie op het Javaplein: wat wil jij in het Gebiedsplan 2019?

zaterdag 13 oktober 2018   |   12:00 - 15:00 uur   |   Javaplein

Om de gebiedsplannen te maken, is de inbreng van bewoners en ondernemers belangrijk. U weet immers wat er speelt in de buurt. Als u een plan hebt om uw buurt te verbeteren, kunt u een voorstel doen. Dit kan tot 1 november 2018 op www.onsgebied.nl.

Op zaterdag 13 oktober aanstaande is er daarom een speciaal Bakkie op het Javaplein tussen 12 en 15 uur in de rode tent waar buurtbewoners ideeën kunnen inbrengen. 

Reageren op plannen
Iedereen kan ook online tot 1 december 2018 reageren op de plannen die op www.onsgebied.nl staan. Alle reacties en aanvullingen helpen de projectvoorstellen zo goed mogelijk te maken. Ook kunt u aangeven of u wilt dat een plan wordt uitgevoerd of niet. Hoe meer mensen het voorstel goed vinden, hoe meer draagvlak het heeft. De reacties helpen het stadsdeelbestuur om te besluiten welke plannen in het gebiedsplan komen.

Meer info
Heeft u vragen over het gebiedsplan, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar in de indische Buurt. De contactgegevens vindt u op de gebiedspagina.

Meer weten over gebiedsplannen en gebiedsgericht werken? Kijk op www.amsterdam.nl/gebiedsplannen. Daar vindt u ook de gebiedsplannen van 2018.

Illustration