Activiteit

Training voor Vrijwilligers in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Tweewekelijks: elke Donderdag   |   9:00 - 13:00 uur   |   De Meevaart, Balistraat 48a

Als vrijwilliger kun je met situaties in aanraking komen die lastig zijn. Want wat doe je als je merkt dat een kind thuis uitgescholden wordt, of geslagen? Of als je merkt dat een vrouw dingen niet mag van haar man en je bent daar thuis te gast? Of de zoon van een oudere vrouw haalt haar portemonnee leeg?

Wat zijn je eigen normen en waarden en wat die van de ander? En wat mag nu wel en niet in Nederland?

Signalen melden

In de subsidiebeschikking van alle organisaties in Oost staat beschreven dat iedere burger verplicht is om signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling te melden. Van deelnemers in vrijwilligersorganisatie wordt verwacht dat zij ook een bijdrage op dit gebied te leveren.

Contactpersoon
De preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Joke Raak, is contactpersoon voor alle informele organisaties. Samen met  Robert Huberts, trainer/adviseur bij VCA (www.vca.nu) organiseren wij weer een training over de Meldcode.

Joke heeft masterstudenten van de HVA bereid gevonden mee te denken hoe jullie in je eigen vrijwilligersorganisatie kunnen werken met de Meldcode (huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling), hoe protocollen kunnen worden opgesteld en hoe intern bekendheid kan worden gegeven aan de Meldcode.

Training

Deze training is voor actieve vrijwilligers en hun bestuursleden. De training leert je wat je  vanuit je functie als vrijwilliger kan doen met signalen over huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing. En hoe jouw organisatie op dit onderwerp kan samenwerken met professionals in de wijk. Ook nu zijn er  weer masterstudenten van de HVA/BOOT die jou en je organisatie ondersteunen bij het opstellen van protocollen en het intern bekendheid geven aan de Meldcode.

Wanneer:       27 september en 4 oktober 2018. Van 9.00 – 13.00 uur
Locatie:          De Meevaart, Balistraat 48A

Het is handig als er 3 á 4 mensen per organisatie deelnemen (minimaal 1 bestuurslid en één of twee actieve vrijwilligers). We hebben deze training vorig jaar ook uitgevoerd in Oost, de deelnemers waren enthousiast en we hebben veel dilemma’s besproken en wegen gezocht deze op te lossen. 

Aanmelden of meer informatie: Joke Raak - jraak@dynamo-amsterdam.nl of 06-17591554

 

 

 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Thema Veiligheid
Gestart op
do 27 september 2018
Beƫindigd
do 4 oktober 2018
Locatie
De Meevaart, Balistraat 48a
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk