Activiteit

Netwerkbijeenkomst Indische Buurt ‘Thuis in de Wijk’

donderdag 24 mei 2018   |   14:30 - 19:00 uur   |   De Meevaart

Wanneer: donderdag 24 mei 2018
Hoe laat: 14.30 tot 19.00 uur
Waar: De Meevaart, Balistraat 48 A

Meld je aan vóór 24 mei en schrijf je in voor een rondleiding!

De jaarlijkse netwerkbijeenkomst Indische Buurt is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Doe mee aan een van de acht rondleidingen door de buurt. Iedereen die zich betrokken voelt bij de Indische Buurt is van harte welkom.

De netwerkbijeenkomst staat dit jaar in het teken van ‘Thuis in de wijk’. Niet voor iedere bewoner is meedoen aan de samenleving vanzelfsprekend. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig in de Indische Buurt kan blijven wonen?

Programma

  • 14.30 tot 15.00 uur: Inloop
  • 15.00 uur: Welkom door Bas Zwiers en Marten Bos
  • 15.30 uur: Start van de rondleidingen: kies een rondleiding
  • 17.00 tot 19.00 uur: Borrel en netwerken

Het thema is veelomvattend en de rondleidingen zijn dan ook heel divers. Formele en informele organisaties zetten zich in de Indische Buurt al jaren in om ervoor te zorgen dat iedereen zich ‘Thuis in de wijk’ voelt en deel kan nemen aan de samenleving. Tijdens de rondleidingen krijg je een mooi beeld op welke manieren zij bewoners begeleiden.

Na afloop van de rondleidingen is er tijdens de netwerkborrel volop gelegenheid voor nieuwe ontmoetingen en om bij te praten met oude bekenden.

Aanmelden
Kom je ook naar de netwerkbijeenkomst?
Meld je vóór 24 mei aan en geef je 1ste en 2de keuze voor een rondleiding door aan Marcelle Pasma, m.pasma@amsterdam.nl. Als je je op tijd aanmeldt, kunnen we de catering ook beter afstemmen op het aantal bezoekers.

We hopen je op 24 mei te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Namens het stadsdeel Oost, de corporaties en de Indische Buurt Community,

Martine Koehein – gebiedscoördinator Indische Buurt

Rondleidingen

1. LOhuizen en Blauwe Huis (vrijwel vol)

2. 10 werkafspraken corporaties, zorgaanbieders, gemeente

3. ROADS en Tante Gerritje

4. Samen Doen en Haak-In

5. Stichting MOI, buurthuis Archipel en Makassarplein

6. Upcycle Connection

7. Assadaaka

8. Stichting Inclusief Onderwijs

9. Flevohuis en ZGAO

Beschrijvingen rondleidingen

1. LOhuizen en Blauwe Huis
In het woonproject LOhuizen wonen 81 Nederlandse jongeren en jonge statushouders. Eind vorig jaar kregen zij de sleutel van hun nieuwe woning. Het doel van dit project is om alle bewoners een goede thuisbasis te geven. Daarom bouwen de bewoners van LOhuizen, samen met de buurt, een community.
Naast een bezoek aan LOhuizen gaat deze rondleiding ook langs bij het Blauwe Huis aan de Zeeburgerdijk. Stichting Veranders biedt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, statushouders uit de buurt de mogelijkheid om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen.  
Voor deze rondleiding heeft u een fiets nodig.

2.  Tien werkafspraken corporaties, zorgaanbieders, gemeente
Woningcorporaties hebben samen met zorginstellingen en gemeente vorig jaar tien werkafspraken gemaakt over het passend wonen in de wijk van cliënten met zorg. Deze werkafspraken gaan onder andere over het bieden van passende zorg, terugvalpreventie, een goede matching van cliënt met de woning en overlast. Tijdens een wandeling door de buurt gaan Petra Kulderij (Eigen Haard) en Krista Bosman (de Alliantie) graag in gesprek over deze werkafspraken en hoe dit uitwerkt in de praktijk van de Indische buurt. Gespreksonderwerpen zijn hoe het huisvesten van diverse bijzondere doelgroepen gaat in de buurt en welke afspraken belangrijk zijn hierbij en hoe je elkaar kunt vinden om dit tot een succes te maken. Wil je hierover meepraten of juist meer te weten komen over de werkafspraken? Schrijf je dan in voor deze wandeling!

3.  ROADS en Tante Gerritje
Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk. Roads begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar dagbesteding en werk met als specialisatie GZZ en verslavingszorg. In Oost zijn zij actief op het gebied van gezonde leefstijl, ambulante ondersteuning, buurthuisfunctie, receptie, kunst, telefonische hulpdienst en vervoer. Ook zijn zij actief in het bedrijfsleven met ‘Roads in bedrijf’. U krijgt een rondleiding op 1 van onze locaties, waar uitleg wordt gegeven over de verschillende mogelijkheden.
Daarnaast gaat deze rondleiding ook langs Tante Gerritje! Of je nu jong of oud, gestudeerd of ongeletterd, moslim, Christen of atheïst bent, voor Tante Gerritje is iedereen een kunstenaar! Veel vrouwen, vooral uit ander culturen, hebben niet de kans gekregen om zichzelf te ontwikkelen. Altijd de dochter, de moeder, de buurvrouw of de echtgenote te moeten zijn, altijd afhankelijk van iemand anders. Misschien zit je in een rolstoel, heb je chronisch pijn, of voel je je eenzaam. Het is mogelijk om je wereld te vergroten en jezelf te zijn, zelfstandiger te worden. Nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden te vinden, nieuwe vrienden te maken. Je passie op een hoger plan brengen en je creatieve, kleurrijke ‘ik’ opnieuw neerzetten in de maatschappij! Tante Gerritje vindt dat iedereen creatief kan zijn en wil de wereld graag een stukje mooier te maken.
In het buurtatelier van Tante Gerritje leeft men iedere dag naar die idealen. Kom snel een kijkje nemen!

4. Samen DOEN en Haak-In
Er zijn vier Samendoen-wijkteams in stadsdeel Oost. Het team Indische buurt zit in Flevopoort, samen met het OKT. Bij de Samen Doen-wijkteams kunnen huishoudens terecht voor ondersteuning als men op meerdere gebieden problemen heeft en er zelf niet uitkomt. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, geld, opvoeding, relaties, onderwijs, gezondheid, veiligheid en wonen. Het team werkt met een groep professionals die elkaar qua kennis aanvullen. Het huishouden heeft altijd één vaste hulpverlener en er is altijd een tweede die kan vervangen bij afwezigheid. Samen met het huishouden wordt besproken wat men wil bereiken en waar hulp bij nodig is, wat het huishouden zelf kan doen en hoe familie of vrienden daarbij kunnen helpen. Daarbij maakt het team gebruik van activiteiten en voorzieningen in de buurt. Samen Doen werkt nauw samen met het OKT, Post Oost, Dynamo en Civic, de huisartsen en wie er voor het huishouden belangrijk zijn. Maar altijd samen met het huishouden. Samen Doen!
Daarna gaat u naar de Poortgebouwtjes aan de Molukkenstraat waar u Corrie van Huisstede ontmoet. De Haak-In is een locatie waar op een creatieve manier hergebruik gekoppeld wordt aan sociale doelen. Voor de buurtbewoners is het doel  dat men elkaar ontmoet, indien nodig al doende beter Nederlands leert spreken en men zich bewust wordt van hergebruik. Bij de Haak-In wordt van plastic tasjes allerlei kunstzinnige creaties gehaakt. Een zeer originele vorm van creatief hergebruik.

5. Stichting MOI, buurthuis Archipel en Makassarplein
Thuis in de wijk? Dan zit u op het Makassarplein goed! Het grootste deel van de rondleiding vindt plaats bij stichting Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie (MOI). Stichting MOI is een aanvullende hulpverlening op het reguliere welzijnswerk. Mensen met problemen worden binnen de formule van een 1-loketfunctie geheel belangeloos geholpen. Wat doet MOI?  En hoe zorgt MOI ervoor dat kwetsbare bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in de Indische Buurt kunnen wonen? Oprichter Shazia Russo-Ishaq en directeur Jasmin Ishaq vertellen het allemaal. U krijgt ook een rondleiding over het Makassarplein. Het prachtige plein is volledig op basis van de wensen van de bewoners gerenoveerd. Zodat ze zich er thuis voelen. Ook brengt u een bezoek aan buurthuis Archipel. Dit buurthuis wordt door MOI, samen met een leger van enthousiaste vrijwilligers, bestierd. In Archipel staat verbinding centraal en worden veel activiteiten georganiseerd. Wat allemaal? En hoe krijgen ze de kwetsbare bewoner van achter de geraniums het buurthuis in? Tijdens deze rondleiding kunt u dat meemaken!

6. Upcycle Connection
Upcycle Connection richt zich op jongens en meisjes tussen de 16 en de 28 jaar in Amsterdam die om verschillende redenen de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen. Vanwege een combinatie van belemmeringen is het voor deze jongeren niet mogelijk om terug te keren naar school of werk. Zij kunnen bij Upcycle Connection terecht om een ontwikkelingsproject te volgen. Anders dan andere stichtingen heeft Upcycle Connection hierbij geen voorkeur voor één bepaalde categorie probleemjongeren. De jongeren van Upcycle zijn bijvoorbeeld dak- of thuisloos, jonge moeders en jongeren met een laag leervermogen. Tijdens het bezoek bekijkt u een film over de werkwijze en de modules. Daarna kunt u zelf meedoen aan één van de modules, zoals sport, dans, schaken en persoonlijke ontwikkeling. Aan het einde deelt u met elkaar uw ervaringen.

7. Assadaaka
Assadaaka Community is een laagdrempelige, informele zorg- en welzijnsorganisatie, met activiteiten voor de meest kwetsbare bewoners uit Amsterdam Oost. Assadaaka biedt Nederlandse taallessen, mantelzorgondersteuning en respijtzorg, een dagelijks gratis sociaal inloopspreekuur, de Samen Sterk groep (koken en naailes), Steun voor Elkaar (noodhulpvoorziening) en nog veel meer. Tijdens de Netwerk bijeenkomst Indische Buurt laat Assadaaka u graag kennis maken met deze organisatie. De vrijwilligers ontvangen u met een gezond hapje en vertellen over de activiteiten en werkzaamheden. Het wordt een gezellige middag!

8. Stichting Inclusief Onderwijs
Je thuis voelen is je welkom voelen. Dit is voor iedere inwoner belangrijk en zeker ook voor alle kinderen in de wijk. En omdat kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het erg belangrijk dat ze zich welkom voelen op de school. Deze rondleiding focust zich op kinderen met één (of meer) zichtbare of onzichtbare handicap(s) dan wel leerproblemen, of die anders leren. Ook zij horen erbij en moeten zich welkom voelen in de buurtschool zodat ze niet gescheiden worden van hun broertjes/zusjes of buurtkinderen. Dan leert ook elk kind (en ouder) dat je niet weggestuurd wordt omdat je 'anders' bent! Dit heet Inclusief Onderwijs.
Om te laten zien dat scholen hier al mee bezig zijn, brengt u een bezoek aan de Flevoparkschool waar ze methodes hebben ontwikkeld om alle kinderen te laten leren en te leren respectvol met elkaar om te gaan. Daarnaast hebben ze een succesvol programma om ook de ouders en buurtbewoners welkom te heten, zodat deze buurtbewoners zich betrokken voelen. Tot slot maakt u een virtuele (film) excursie naar de Scuola Suissa in Rimini in Italië, die begon als school voor 'wilde' oorlogswezen en nu de beste reguliere inclusieve school is van de regio. Zij hebben als motto: De hele buurt is nodig om een kind goed op te voeden. Dat sluit helemaal aan op het thema van vandaag: Thuis in (en met) de buurt, en als kind: veilig opgroeien in en met de buurt.

9. Flevohuis en ZGAO
Aan de rand van het Flevopark ligt het Flevohuis. U vindt hier kleinschalige woningen voor mensen met dementie, een logeerkamer, revalidatieklinieken, een kliniek voor psychische en sociale ondersteuning en een dagcentrum. Tijdens deze rondleiding brengt u een bezoek aan het Flevohuis en ZGAO. ZGAO, Zorggroep Amsterdam Oost, is een kleine zorgorganisatie. Zij zorgen ervoor dat bewoners zoveel mogelijk het leven te leiden dat zij wensen. U kunt bij ZGAO terecht voor zorg en behandeling, kortdurend verblijf, wonen en welzijn.
In het Flevohuis vertelt één van de zorgmanagers wat ZGAO als ouderenzorg-organisatie te bieden heeft aan bewoners van Oost. Daarna drinkt u een drankje in het nieuwe restaurant Brasserie de Poort in de Flevopoort.  Dit restaurant is nog maar net open en wil graag een ontmoetingsplek worden waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. ZGAO biedt naast twee verpleeghuizen en revalidatieafdelingen in het OLVG, ook veel ondersteuning en zorg aan ouderen die nog thuis wonen. Zij hebben twee dagcentra en een ontmoetingscentrum in Oost. Ambulante ondersteuners en casemanagers dementie helpen mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De Wijkdienst biedt zorg en verpleging aan huis. Met een groot aanbod van diensten speelt ZGAO een actieve rol in Amsterdam-Oost om mensen zo lang mogelijk het leven te laten leiden dat zij gewend zijn. Hierbij werken zij volop samen met andere organisaties.

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk
E-mailadres
m.pasma@amsterdam.nl