Activiteit

Senioren College in de Indische Buurt 2018

elke woensdag   |   11:00 - 12:30 uur   |   OBA Javaplein

Veel ouderen met een migratieachtergrond hadden in hun jeugd niet de gelegenheid om verder te leren. Bij het Senioren College krijgen de ouderen alsnog de kans om kennis en vaardigheden te verwerven met betrekking tot door henzelf gekozen onderwerpen. De colleges worden één maal per week gegeven door getrainde vrijwilligers/studenten, in combinatie met excursies.

In 2016 voerde de Turkse Ouderenraad een succesvolle pilots uit van het Seniorencollege.  Lees hier het artikel in Dwars door de buurt. Met de uitvoering van deze pilots heeft de Turkse Ouderenraad ook bewezen in staat te zijn tot verandering en innovatie. De volgende stap bestaat uit het brengen van continuïteit en duurzaamheid in het concept Senioren College zodat meer ouderen over een langere periode er profijt van kunnen hebben. Dit proces wil de Turkse Ouderenraad ingaan als een lerende organisatie, die open staat voor innovatie en verandering. Kenmerkend voor de aanpak van de Turkse Ouderenraad is de betrokkenheid van de ouderen zelf evenals de inzet van meertalige vrijwilligers/studenten.

Kenmerkend aan de Turkse ouderen is de eenzaamheid. Daarnaast hebben Turkse ouderen een gemiddeld slechte gezondheid en een matige beheersing van de Nederlandse taal. Turkse ouderen vinden te weinig aansluiting bij de samenleving en kunnen onvoldoende zelfstandig functioneren. De cirkel naar isolement en eenzaamheid is zo weer rond.

Vrijwilligers van de Turkse Ouderenraad willen deze cirkel helpen doorbreken. Ze stimuleren dat Turkse ouderen zolang mogelijk regie over hun leven houden en waar nodig passende hulp en steun kunnen inschakelen om zolang mogelijk zelfredzaam en prettig te leven.

kosten: gratis
doelgroep:  Speciaal voor ouderen
type:  Workshop /les
datum: wo 14 februari 2018
gestart op: wo 10 januari 2018
beëindigd op: wo 2 mei 2018
aanmelden: Aanmelding vooraf noodzakelijk