Activiteit

vroeg-) signalering kindermishandeling in de Indische Buurt voor vrijwilliger en professionals, die met kinderen werken

dinsdag 19 september 2017   |   15:00 - 17:30 uur   |   Meevaart – Balistaat 48 A

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 juli 2013 van kracht. Betaalde beroepskrachten zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld of verwaarlozing. Maar waar kunnen vrijwilligers die met kinderen werken terecht als zij zich zorgen maken?

 

Deze vraag van vrijwilligers is in de “ Buurtaanpak Veilig opgroeien” van stichting  Praat prominent aan de orde gekomen. 

Op 28 juni 2016 heeft stichting Praat een  brainstorm sessie “Routekaart signaleren kindermishandeling Indische Buurt” georganiseerd. De opkomst was hoog. De uitkomst van deze sessie is dat er behoefte is om afspraken te maken en die vast te leggen. De routekaart moet een werkwijze worden en deel gaan uitmaken van de meldcode.   

De gemeente Amsterdam en stadsdeel oost organiseren samen met het OKT en de Buurtaanpak van stichting Praat deze bijeenkomst.

Het samenwerken met netwerkpartners in de buurt is van groot belang voor vroeg signalering. Vrijwilligers moeten weten bij wie zij terecht kunnen als zij kindermishandeling vermoeden. Professionals moeten weten hoe en wanneer zij vrijwilligers hierin moeten ondersteunen of wanneer zij het over moeten nemen.

Vrijwilligers, die de Meldcode in hun organisatie willen vormgeven,  kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst inschrijven voor een training in de Meldcode. Studenten van BOOT ondersteunen deze vrijwilligers bij het maken van de Meldcode.

 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Thema Veiligheid
Locatie
Meevaart – Balistaat 48 A
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk