Aangeboden dienst

Voorlichting signaleren onveilig opgroeien en kindermishandeling

door Stichting Praat
locatie Batjanzaal

De bedoeling van de buurtaanpak kindermishandeling is, dat alle organisaties die met kinderen werken of te maken
hebben worden voorgelicht over kindermishandeling en worden getraind in het signaleren van kindermishandeling. Daarnaast is het de bedoeling dat organisaties meer gaan samenwerken om kindermishandeling te bestrijden. Praat is hierin de verbindende factor, die zich weer terug trekt wanneer er een duurzame samenwerking is ontstaan.
Wanneer het professionele netwerk rondom het kind is voorgelicht en getraind, betrekt Praat ook de wijkbewoners bij het project. Dit door middel van de Praatposters en de vuilewasmanifestaties.

Voor informatie over de buurtaanpak kindermishandeling, neem dan via de mail contact met ons op of bel Ted Kloosterboer: 06-15648421 of Zohra@praatoverkindermishandeling.nl op 06-40569229.