Aangeboden dienst

'Coach je kind' training

Coaching, Ondersteuning, Cursus/les/workshop/training, Maatschappelijke dienstverlening / participatie
door SIPI
locatie SIPI

‘Coach je kind’ werkt aan het versterken van de eigen kracht van ouders. We maken ouders in de eigen vertrouwde omgeving bewust van hun eigen capaciteiten als opvoeder. Het versterkt het vermogen van ouders om zelfredzaam te zijn als opvoeders en helpt hen een sociaal netwerk op te bouwen. Wanneer ouders niet in staat zijn om opvoedvragen of -problemen zelfstandig op te lossen, kunnen ze bij ons terecht.
‘Coach je kind’ vindt op werkdagen plaats aan huis op afspraak.
Professionals kunnen een gezin aanmelden. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen via e-mail: info@s-ipi.nl.

website www.s-ipi.nl
Betrokken personen

José

Professional
Kenniswerkplaats informele zorg, SIPI