Aangeboden dienst

Luisterend oor voor ouderen en hulp bij vragen

Ondersteuning, Burenhulp / informele zorg
door OAR-Oost

De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam (Oost)
over alle aangelegenheden op het terrein van wonen, zorg en welzijn van 50-plussers in brede zin.

We bieden een luisterend oor voor ouderen en helpen bij vragen, daarnaast verstrekken we maaltijden via Samen Vooruit

Ouderen Adviesraad Oost
https://oar-oost.nl/
Amsterdam Oost Vereningd
020-6651063
Frank Stork: cicogna@planet.nl
Tunny Jongejan-Maat: t.jongejanmaat@chello.nl , 020 – 694 37 48

Bereikbaar: maandag t/m- zondag: overdag