Aangeboden dienst

Microtonale muziek

Muziek/zang
locatie Stichting Huygens-Fokker

Stichting Huygens-Fokker is een centrum voor microtonale muziek, waar alle muziekstijlen met een afwijkende octaafverdeling uit alle stijlperioden een plaats vinden. De stichting wil kennis over microtonale muziek ontwikkelen, verbreden en beschikbaar stellen. Om kennisoverdracht te verwezenlijken organiseert ze diverse activiteiten waarbij verschillende doelgroepen worden benaderd. Stichting Huygens-Fokker wil dat de gemeenschap zich bewust is van het verschil tussen het gangbare gelijkzwevende 12-toonsstelsel en de diverse microtonale toonstelsels.

 

Foto