Maak ook een berichtje aan als je iets wilt delen met de buurt! Dit bericht verschijnt op deze pagina maar ook in het Buurtprikbord op de homepage en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Plaats een nieuw bericht

Filter berichten op:

toon ook reacties
wissen
550 berichten

Woningen LOhuizen staan op WoningNet!

19 september 2017, 14:13 uur, door LOhuizen

In het Oostelijk Havengebied, op de kruising van Th. K. Lohuizenlaan en de Cruquiusweg, wordt gebouwd aan LOhuizen. In dit woonproject gaan statushouders, studenten en starters van 18 t/m 27 jaar samen...

BN-ers zondag 24 september in Grand Cafe Genieten

16 september 2017, 13:27 uur, door Frank Stork

Jim Jansen is uw gastheer. We beginnen met een optreden van Kees' zijn band, het Art Beat Saxophone Quartet. Hierna betreden Jonas & Friends het podium, een onnavolgbare mime act van internationale all...

LOhuizen - 81 studio's en appartementen voor jongeren

15 september 2017, 11:09 uur, door LOhuizen

In het Oostelijk Havengebied realiseert jongerenhuisvester Socius in samenwerking met de Alliantie een woonproject waar statushouders, starters en studenten tot en met 27 jaar samen zullen wonen en le...

Project-update bij: Perspectief criminele jongeren

14 september 2017, 17:59 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Via het aanbieden van sportactiviteiten op pleinen in de Indische Buurt wordt contact gelegd met jongeren die momenteel niet naar school gaan of werken. Zij worden dan begeleid in het vinden van een...

Project-update bij: Huisje klaar, straatje klaar Sumatra

14 september 2017, 17:55 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.
Uitvoering Madurastraat start eind september en is in april 2018 gereed.

Project-update bij: Ambulant tienerwerk

14 september 2017, 17:53 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Bij Dynamo zijn twee jongeren uit de buurt in dienst als ambulante jongerenwerkers.
Doordat zij uit de buurt komen hebben zij een goed netwerk en verlagen zij de drempel voor jongeren uit de buurt...

Project-update bij: Buurt gerichte aanpak Statushouders

14 september 2017, 17:51 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
In de Minahassastraat wonen tijdelijk 16 statushouders in een pand van Ymere.
Op 16 mei hebben zij een Openhuis georganiseerd voor de buurt.
Tijdens Foodnight in de Javastraat zijn een aantal kramen...

Project-update bij: Wijkpartnerovereenkomst Eigen Haard en Tante Gerritje en Stichting Batjan Buren.

14 september 2017, 17:46 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Wijkpartnerovereenkomst met Stichting Accu (Batjan Buren) en Atelier Tante Gerritje loopt. Hierdoor is het voor deze stichtingen mogelijk om op een laagdrempelige manier hun activiteiten aan te...

Project-update bij: De BuurtGids

14 september 2017, 17:42 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
In het voorjaar is de Buurtgids weer van start gegaan. Project wordt goed bezocht.

Project-update bij: Doorstroomhome

14 september 2017, 17:40 uur, door Martine Koehein
Anders
Geen informatie bekend.

Project-update bij: Wijkzorgnetwerk themabijeenkomsten

14 september 2017, 17:40 uur, door Martine Koehein
Project niet gerealiseerd
Deze bijeenkomsten worden niet vanuit het gebiedsplan georganiseerd.
Budget dat gemoeid is met deze activiteit wordt nu ingezet bij de pilot ondernemers en zorg.

Project-update bij: Wijkpartnerovereenkomst Eigen Haard met Stichting MOI en Stichting BOOT

14 september 2017, 17:36 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Met zowel stichting MOI en stichting Boot heeft Eigen Haard een wijkpartnerovereenkomst.
Stichting Boot is in augustus verhuisd naar een nieuwe locatie aan het Sumatraplantsoen.

Project-update bij: Inzet wijkbeheerder

14 september 2017, 17:31 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Door alle drie de corporaties met bezit in de Indische Buurt (de Alliantie, Eigen Haard en Ymere) wordt wijkbeheer ingezet.

Project-update bij: Vervolg Real time Aanpak

14 september 2017, 17:21 uur, door Martine Koehein
Project achter op planning
Vervolg van deze aanpak is nog niet opgestart. Momenteel wordt er naar een plan gekeken waarin aan de slag wordt gegaan met de uitkomsten van de realtime aanpak. De planning is dat dit in het najaar...

Project-update bij: Uitval van jongeren voorkomen

14 september 2017, 17:19 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Via het aanbieden van sportactiviteiten op pleinen in de Indische Buurt wordt contact gelegd met jongeren die momenteel niet naar school gaan of werken. Zij worden dan begeleid in het vinden van een...

Project-update bij: Activering Jongeren via inzet op sport en spel.

14 september 2017, 17:15 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
In de Ambonbuurt wordt ism Sportnation 2x pw sport en spel op het plein georganiseerd.
Dit wordt goed bezocht door jeugd 6-13 jaar. De omliggende scholen zijn enthousiast.

Project-update bij: Jump-in

14 september 2017, 17:11 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Dit project loopt op schema.
Alle scholen in Indisch Buurt zijn Jump-in school. De Valentijn, JP Coenschool en De Flevoparkschool hebben het traject inmiddels afgerond en zijn gecertificeerd. Team...

Project-update bij: Sportparticipatie Meiden

14 september 2017, 17:10 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt en wordt 2e deel van 2017 bijgesteld:
Na een voortraject via sport en spel op de pleinen, zijn 8 meiden geselecteerd . Dit team heeft meegedaan aan het EK meidenvoetbal en een toernooi...

Project-update bij: Beweegaanbod voor jonge kinderen (6-)

14 september 2017, 17:09 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt op schema.
De buurtactiviteit kleutergym in de JP Coen loopt goed. Ook voor deelname aan Nijntje Beweegdiploma is veel belangstelling.
De Buurtsportcoach van tema sportstimulering Oost...

Project-update bij: Voortzetten herhuisvestingsoverleg met corporaties

14 september 2017, 16:41 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Loopt volgens planning.

Project-update bij: Monitoren afspraken Transformatieopgave Indische Buurt, waaronder de afspraken doelgroepennotitie

14 september 2017, 16:40 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Het programmateam Indische Buurt monitort de afspraken die tussen stadsdeel en corporaties zijn gemaakt over de transformatie van de Indische Buurt.

Project-update bij: Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

14 september 2017, 16:38 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Sumatraplantsoen eerste deel is opgeleverd en volgens planning zal de tweede fase starten in december 2017.

Project-update bij: Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

14 september 2017, 16:37 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Momenteel is wordt AQ10 gesloopt.
Dit is het pand aan de Molukkenstraat/ Bilitonstraat.

Project-update bij: Projectadvisering bij het vernieuwen van de woningcomplexen in de Indische Buurt

13 september 2017, 11:31 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Loopt volgens planning.

Project-update bij: Afval hotspots aanpak

13 september 2017, 11:30 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
• Huis aan huis voorlichting door de milieucoaches over de regels en afvalwijzer
• Gesprekken met de bewoners/bewonersclubs over grofvuilproblematiek
• Actielijstjes samenstellen met de bewoners...

Project-update bij: Productiehuis voor ambachten

13 september 2017, 09:22 uur, door Andre Van Vught
Project volgens planning
Het Blauwe Huis vormt de kern van de activiteiten gericht op inburgering, werkervaring. Voor buurtbewoners en voor de statushouders die in de buurt komen wonen. Momenteel groeit het aantal...

Project-update bij: Budgetmarkt

13 september 2017, 09:13 uur, door Andre Van Vught
Project achter op planning
Het is wenselijk dat de budgetmarkt aansluit op een ander evenement in de Indische Buurt. Dat is nog niet gelukt, er zijn in 2017 echter nog kansen.

Project-update bij: Verbeteren openbare ruimte

12 september 2017, 17:58 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
In de eerste helft van het jaar is een deel van het budget aangewend voor verbeteringen in de Javastraat en de aanleg van geveltuinen.

Project-update bij: Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijk en beter toegankelijk maken

12 september 2017, 17:44 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
Er is een concept ambitiedocument voor het Flevopark opgesteld. Tijdens een aantal bijeenkomsten met stakeholders is input voor het document geleverd. In het najaar wordt het definitieve...

Project-update bij: Kamers met Kansen

12 september 2017, 13:00 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.
Er zijn nog 520 meer berichten.Toon me de rest