78 projecten
sorteer op:  

Zo blijven wij gezond in Oost

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en houden, en een gezonde leefstijl uitdragen in de buurt. Dit doen we door het organiseren van buurtworkshops, train-de-trainer sessies, buitenactiviteiten, catering & dialoogbijeenkomsten, cook-off sessies en dialoogmaaltijden bij ondernemers. Enthousiaste bewoners betrekken we actief in het programma.

 

 

Veiligheidsschouwen

Een schouw is locatie-, onderwerp- of doelgroepgericht en kan dan ook diverse vormen hebben, zoals e...

2 reacties

Stimuleren meldingsbereidheid

We stimuleren bewoners om aangifte te doen, promoten Bel M. (Meld Misdaad Anoniem) en ondersteunen W...

1 reactie

Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving

We betrekken bewoners bij (kleine) fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die overlast verminde...

2 reacties

Preventie(campagne) woninginbraak

Om woninginbraak te voorkomen verspreiden we een flyer deur-aan-deur in de buurt. Ook houden we een ...

1 reactie

Netwerk Wijkkunde

In de Indische Buurt zijn er veel maatschappelijke initiatieven om de wijk beter, mooier en rechtvaardiger te maken. De diversiteit aan initiatieven is enorm. Zowel wat thematiek als maatschappelijke reikwijdte als organisatorisch vermogen betreft. Veel van deze initiatieven hebben behoefte aan uiteenlopende vormen van ondersteuning. Denk hierbij aan ondersteuning bij de subsidieaanvraag, crowdsourcing, communicatie en simpelweg het op papier zetten van het reilen en zeilen van het maatschappelijke initiatief. In de Indische Buurt zijn verschillende organisaties actief die deze ondersteuning (ku...

Netwerk Ondernemers

Alle ondernemers van de Indische Buurt kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen ondernemers aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt alle personen, die zich aansluiten bij dit netwerk, aan om bij het plaatsen van informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'ondernemers' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt, alles vinden dat is gerelateerd aan ondernemerschap. 

Netwerk Wandelende BuurtBalie's

Dit is een netwerk om inzichtelijk te maken wie de Wandelende BuurtBalie's van de buurt zijn. Dit zijn mensen die een training hebben ontvangen over het gebruik van de BuurtBalie en die in principe alle vragen over activiteiten in de buurt kunnen beantwoorden via de site. Ze hebben aangegeven dat je hen kunt benaderen met je vraag.

Wil jij ook die training ontvangen? Mail dan naar info@indischebuurtbalie.nl 

Ondersteuners Mantelzorg

Iedereen die zich bezig houdt met mantelzorg of het ondersteunen van mantelzorgers kan zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen we aan elkaar en de buurt zichtbaar maken wie hiermee bezig is. 

Tevens raadt de BuurtBalie alle personen die zich aansluiten bij dit netwerk aan om, indien zij informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'mantelzorg' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt alles vinden dat is gerelateerd aan mantelzorg. 

5 reacties

4 updates

Netwerk Jeugd

Iedereen die zich bezig houdt met het thema Jeugd kan zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen we aan elkaar en de buurt zichtbaar maken wie hiermee bezig is. 

Tevens raadt de BuurtBalie alle personen die zich aansluiten bij dit netwerk aan om, indien zij informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'jeugd' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt alles vinden dat is gerelateerd aan jeugd. 

1 reactie

1 update

Jongerenbod (Ruimte voor Initiatief)

Verschillende buurtpartijen voeren activiteiten uit op het gebied van het jeugdwerk. Met deze parti

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jongeren Platform Oost

Jongeren Platform Oost zet zich in voor jongeren in de IB. In 2016 hebben zij een conferentie over

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Een ruimte voor jongeren

Onderzoeken of één van de (sociale) accomodaties in de IB geschikt is, of geschikt gemaakt kan word

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jongerenwerkplaats

Een werkplaats opzetten waar risicojongeren meubels (leren) maken van sloophout.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jongerenwijkcoach

De Jongerenwijkcoach benadert jongeren in hun eigen leefwereld en begeleidt hen om hun problemen na

in gebiedsplan

Versterken meidenwerk

Een project Meidenwerk in de buurt opzetten waarin de buurtorganisaties samenwerken vanuit een gede

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Sportparticipatie Meiden

Stimuleren van meisjes om aan sport deel te nemen.

in gebiedsplan

Activering Jongeren via inzet op sport en spel.

Jongeren krijgen scholing ensport. Opgeleide jongeren worden ingezet voor activiteten in de buurt.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Wijkpartnerovereenkomsten

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt wijkpartnerovereenkomsten (wpo)...

in gebiedsplan

Zo blijven wij gezond in Oost

Bewoners faciliteren om zelf in de buurt met het thema Zo Blijven Wij Gezond aan de slag te gaan doo...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Beweegaanbod voor jonge kinderen (6-)

Laagdrempelige sportactiviteiten in de buurt zoals OuderKindsport op voorscholen, Beweegmodules met ...

in gebiedsplan

Jump-in

Realiseren van voldoende capaciteit beweegmanagement zodat het programma Jump/in uigevoerd kan worde...

in gebiedsplan

Methodiek Vreedzame Wijk Indische Buurt

Democratisch burgerschap als hoeksteen in een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eendu...

in gebiedsplan

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Uitval van jongeren voorkomen

Trajecten voor jongeren die de aansluiting met de maatschappij (dreigen te) verliezen, evt, gecombin...

in gebiedsplan

Kamers met Kansen

Sommige jongeren lukt het niet alleen zelfstandig een leven op te bouwen (wonen en werk). Kamers me

in gebiedsplan

Makkie

De Makkie is de lokale munt van de Indische Buurt. Makkies worden verdiend als buurtbewoners zich in...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Ervaringsdeskundigheid

Naar Belgisch voorbeeld krijgen buurtbewoners met ervaring in het omgaan met armoede een opleiding

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Budgetmarkt

Informatiemarkt voor mensen met een krappe beurs. Op de budgetmarkt krijgen zij tips over voorzieni

in gebiedsplan

Vervolg Real time Aanpak

Uit de Realtime aanpak armoede bleek in 2016 dat er een groot aanbod is voor jongeren binnen de armo...

in gebiedsplan

Inzet wijkbeheerder

Inzet op basisbeheer in en om het bezit van de corporaties in de Indische Buurt (De Alliantie, Eige

in gebiedsplan

Wijkpartnerovereenkomst Eigen Haard met Stichting MOI en Stichting BOOT

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt wijkpartnerovereenkomsten (wpo)...

in gebiedsplan

Productiehuis voor ambachten

(Zie ook activiteit Buurtgerichte aanpak Statushouders). Aan de Zeeburgerdijk wordt in een pand van

in gebiedsplan

Brandveilig Wonen

Jongeren worden na training ingezet om voorlichting te geven en fysieke maatregelen te nemen op het

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ruimte in regels

Er is behoefte aan ruimte in de regels om zo mensen echt een kans te geven zich te ontwikkelen. Het

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Indische Buurt leeftijd vriendelijk

De Makassarpleinbuurt is één van de drie pilotbuurten in Amsterdam van het stedelijke programma Oudere...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Variëteit & experimenteren in dagbesteding

Er worden verschillende activiteiten aangeboden in de Indische Buurt. Enerzijds voor bewoners met i

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Pilot Ondernemers en Zorg

Ondernemers bewustmaken van de behoeften van ouderen en stimuleren om aan deze behoeften te beantwo

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Pilot passend Wonen voor ouderen in de Indische Buurt

Opzetten van een pilot waarin met woningruil wordt geëxperimenteerd. De resultaten van het woonwens

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Wijkzorgnetwerk themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten organiseren ter bevordering van de samenwerking en kennisdeling binnen het brede

in gebiedsplan

Sociale toegankelijkheid in de Indische Buurt

Aandacht voor kwetsbare bewoners in de buurt die 'anders' zijn en het bevorderen van signalering en

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Gezond leven in de Indische Buurt

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden in de Indische Buurt. Zorgen dat bewoners weten wanneer zij

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Actief Burgerschap in alle prioriteiten

Actief Burgerschap is onderdeel van alle prioriteiten. Elke prioriteit in de IB geeft binnen het ge

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Anders verantwoorden

Overheid, instellingen en bewonersorganisaties delen hun manier van werken en hun resultaten met de ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Budgetmonitoring

Verder ontwikkelen van het project budgetmonitoring waarbij niet alleen de financiële kant in beeld

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Er zijn nog 33 meer projecten.Toon me de rest