Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Afval hotspots aanpak

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Extra aandacht voor de aanpak van 11 hotspots in Indische Buurt (structureel vervuilde afvallocaties). Dit is een onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval.
Gewenst resultaat: Het aantal hotspots in de Indische Buurt is met minstens 6 verminderd.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Martine Koehein

Project volgens planning

• Huis aan huis voorlichting door de milieucoaches over de regels en afvalwijzer
• Gesprekken met de bewoners/bewonersclubs over grofvuilproblematiek
• Actielijstjes samenstellen met de bewoners betreft voorlichting, adoptanten ondergrondse container
• Zoeken naar de samenwerking (intern en extern) nav de wensen van de bewoners aangaande groen, schoon en heel, bestrating
• Prikacties door de bewoners
• Actief deelname aan buurtevenementen en festivals
• Dagelijks bezoeken van de hotspotlocatie

Doelstelling 2017
Reduceren van 250 hotspotlocaties (stedelijk) met 50%.
Het aantal hotspotlocaties in de Indische Buurt tot en met juni 2017 was negen.

13-sep-2017 11:30