Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijk en beter toegankelijk maken

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

In 2017 wordt het PvA Flevopark afgestemd met stakeholders en voor besluitvorming aangeleverd. Daarna kan pas budget voor het totale project in het Meerjaren Investerings Programma (MIP) worden aangevraagd. Het gevraagde budget zorgt er voor dat korte-termijnacties in 2017 gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt er onderzocht of er op korte termijn een officiële zwemlocatie gerealiseerd kan worden in het park.

Gewenst resultaat: Korte termijn acties in het Flevopark uitgevoerdOnderzoek afgerond naar mogelijkheden voor een officiële zwemlocatie in het park.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Er is een concept ambitiedocument voor het Flevopark opgesteld. Tijdens een aantal bijeenkomsten met stakeholders is input voor het document geleverd. In het najaar wordt het definitieve ambitiedocument voor besluit aan het Dagelijks Bestuurd voorgelegd.
Na vaststelling door het bestuur worden per stap aparte projecten opgezet. Waarvoor de stakeholders tegen die tijd opnieuw uitgenodigd worden om mee te denken over de daadwerkelijke uitvoeringsplannen.
12-sep-2017 17:44