project voor gebiedsplan 2017

Verhalen vertellen

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Deelnemers in het netwerk van de buurtschouders vertellen elkaar hun ervaringen met buurtbewoners die zij op weg hebben geholpen of die ze niet hebben kunnen helpen. Met deze ervaringen leren de deelnemers in het netwerk van elkaar en kunnen ze tips met elkaar delen.
Gewenst resultaat: 4 vertelsessies
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Sacha Schoonhoven

Project achter op planning

Het delen van verhalen is niet altijd gemakkelijk. Soms mist er informatie omdat iemand dat niet kan of wil vertellen, soms is een verhaal veel te algemeen om verandering te veroorzaken, soms denken mensen verschillend over hetzelfde verhaal. Ook moeten Buurtschouders zich veilig voelen om hulp te bieden en verhalen te delen. Daardoor duurt het langer om de vertelsessies goed te organiseren. Door het inzetten van andere werkvormen willen we in de 2e helft van het jaar alsnog verhalen op een aantal belangrijke thema's ophalen.
20-jul-2017 18:17