project voor gebiedsplan 2017

Buurtbesteden

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

Verder ontwikkellen en verspreiden van de werkwijze Buurtbesteden.

Gewenst resultaat: Meer bewoners, stadsdeelmedewerkers, RVE medewerkers, AB leden, Raads- en Collegeleden zijn bekend met de werkwijze buurtbesteden. Zie ook resultaten in Jongerenbod, Ondersteuningsnetwerk en buurtgerichte aanpak statushouders.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Machteld Combé

Project volgens planning

Dit is eigenlijk een doorlopend proces. Bekendheid geven aan de werkwijze buurtbesteden (www.buurtbesteden.nl) is vertellen wat de werkwijze inhoudt en voor wie deze werkwijze van betekenis is. In gesprekken met bewoners, portefeuillehouders, collega's en landelijke bijeenkomsten over nieuwe democratie en andere gemeenten die geïnteresseerd zijn in deze werkwijze, wordt vertelt wat de werkwijze inhoudt en wordt het filmpje over buurtbesteden getoond (https://www.youtube.com/watch?v=OOJgVMrM3jk). Ook tijdens de gebiedsplanbijeenkomsten voor 2018 wordt buurtbesteden uitgelegd.
27-jul-2017 17:40