project voor gebiedsplan 2017

Anders verantwoorden

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

Overheid, instellingen en bewonersorganisaties delen hun manier van werken en hun resultaten met de buurt tijdens een aantal bijeenkomsten. Het stadsdeel begint met de eerste bijeenkomst. We nodigen drie andere organisaties uit hetzelfde te doen.

Gewenst resultaat: 4 bijeenkomsten waarbij overheid en instellingen verantwoording hebben afgelegd aan de Buurt.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Machteld Combé

Project achter op planning

De bedoeling van dit project is bewoners meer zeggenschap geven over de kwaliteit van de voorzieningen in de buurt. Naast verticale verantwoording tussen overheid en instelling/organisatie moet er ook horizontale verantwoording tussen gebruikers en instellingen/organisaties plaatsvinden. We hebben in eerste instantie gekozen voor een praktische insteek waarbij 4 instellingen (te beginnen bij de overheid) op een bijeenkomst verantwoorden wat er terecht is gekomen van hun aanpak en resultaten. Aanwezigen kunnen daar dan vragen over stellen. Dit is echter geen duurzame aanpak en trekt wellicht alleen de kritische bewoners terwijl het de bedoeling is een goed gesprek op gang te krijg over wat goed gaat, wat beter kan en wat anders moet. In de trajecten binnen buurtbesteden (buurtschouders, jongerenbod, ondersteuningsnetwerk en verhalen vertellen) komen de verhalen over het functioneren van voorzieningen vanzelf naar boven (bijvoorbeeld over de schuldhulpverlening). Van daaruit willen we kijken of er een goed gesprek op gang kan komen tussen de instellingen over wie de verhalen gaan en de gebruikers die eigenaar zijn van de verhalen.
27-jul-2017 17:34