project voor gebiedsplan 2017

Gezond leven in de Indische Buurt

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Verbeteren van gezondheidsvaardigheden in de Indische Buurt. Zorgen dat bewoners weten wanneer zij medische zorg nodig hebben . Zorgen dat de medische hulp en informatie die wordt aangeboden, aankomt bij de doelgroep en dat de doelgroep de informatie ook kan begrijpen en verwerken.
Gewenst resultaat: Bewoners van de Indische Buurt krijgen meer kennis over ziek zijn en gezondheid in het algemeen. Bewoners kunnen goed inschatten wanneer zij of mensen uit hun omgeving medische hulp moeten inschakelen.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Francisca Flinterman

Project achter op planning

Er zijn trainingen of presentaties mogelijk voor professionals. Binnen de wijkzorgteams is geïnventariseerd of daar belangstelling voor is. Die is er zeker! Punt is dat er nu geld gevonden moet worden om één van deze trainingen in te kopen.

Alternatief is het verspreiden van geschikte, laagdrempelige informatie onder bewoners met lage gezondheidsvaardigheden. Er is informatie beschikbaar over verschillende gezondheidsissues maar niet echt over gezondheid en onze gezondheidszorg in het algemeen. Wel is er informatie die bedoeld is voor vluchtelingen/asielzoekers. De mogelijkheden om deze informatie om te zetten in geschikte informatie voor Indische Buurt bewoners wordt nog onderzocht.
27-jul-2017 14:18