project voor gebiedsplan 2017

Sociale toegankelijkheid in de Indische Buurt

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Aandacht voor kwetsbare bewoners in de buurt die 'anders' zijn en het bevorderen van signalering en herkenning van (GGZ) problematiek zoals eenzaamheid, depressie en psychose. O.a. inzet van het project : Samen Buurten.
Gewenst resultaat: Alle buurtbewoners voelen zich welkom in buurtaccomodaties.Minder gebruik van formele ondersteuning en meer vroeg signalering.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Chiarli Vreedeveld

Project volgens planning

Aan (GGZ) problematiek zoals eenzaamheid, depressie en psychose is de afgelopen maanden veel aandacht gegeven vanuit het project Samen Buurten. Ook op het Indische Buurt festival is het onderwerp met veel bewoners over deze onderwerpen gesproken. Met verschillende initiatieven uit de buurt is afgesproken dat zij in september een training krijgen in het signaleren en herkennen van (GGZ)problematiek.
24-jul-2017 13:40