project voor gebiedsplan 2017

Pilot passend Wonen voor ouderen in de Indische Buurt

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Opzetten van een pilot waarin met woningruil wordt geëxperimenteerd. De resultaten van het woonwensenonderzoek 2016 worden hierin meegenomen.
Gewenst resultaat: Meer ouderen wonen in een goed toegankelijke woning.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Chiarli Vreedeveld

Project achter op planning

Er is voor gekozen om even te wachten met dit project, totdat de resultaten van een soortgelijke pilot in de watergraafsmeer bekend zijn.
24-jul-2017 13:35