Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Pilot Ondernemers en Zorg

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is voorgesteld voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Ondernemers bewustmaken van de behoeften van ouderen en stimuleren om aan deze behoeften te beantwoorden en hierop in te spelen.
Gewenst resultaat: In 2017 zijn er activiteiten/diensten door ondernemers opgezet die de aansluiten op de behoeften van kwetsbare bewoners in de Indische. Buurt en een deel van de zorg en ondersteuningsvraag van deze doelgroep beantwoordt.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
2 project-updates

Jet van Rijswijk

Project achter op planning

Er is iemand van de Buurtbalie gevraagd een plan in te dienen. Dit plan zal in het najaar van start gaan. Het zal in eerste instantie gaan om een inventarisatie en inzichtelijk maken voor bewoners (op de Buurtbalie) welke winkeliers en andere ondernemers al aansluiten op behoeften van ouderen.
20-jul-2017 13:15

Felice Gaughan

Project volgens planning

Vanuit de BuurtBalie zijn wij samen met ondernemers aan het kijken hoe zij (nog) meer kunnen betekenen voor ouderen in de buurt. Eén mooi voorbeeld kunnen we hier vast noemen: op dinsdag 3 oktober organiseert Albert Heijn in de Celebesstraat een buurtlunch (zie agenda). De lunch is nog in het kader van de week van de eenzaamheid en is gericht op zowel ouderen als andere bewoners in de buurt om onderlinge ontmoeting en gezelligheid te stimuleren. Maar er is en volgt meer! Soortgelijke initiatieven van ondernemers in de buurt worden de komende periode voor iedereen zichtbaar gemaakt op de BuurtBalie.

2-okt-2017 14:07