project voor gebiedsplan 2017

Indische Buurt leeftijd vriendelijk

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

De Makassarpleinbuurt is één van de drie pilotbuurten in Amsterdam van het stedelijke programma Ouderen Vriendelijke Stad. Onderzoek naar de behoeften van ouderen en woonwensen van ouderen in de Indische Buurt leveren begin 2017 resultaten op. In 2017 vertalen we deze resultaten naar concrete lokale acties (door ouderen). Dit doen we door: 1. initiatieven voor verschillende leeftijden met elkaar te verbinden en 2. initiatieven voor bewoners met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden.

Gewenst resultaat: Activiteiten/acties in de IB waarin verschillende leeftijden en bewoners met elkaar worden verbonden.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Chiarli Vreedeveld

Project volgens planning

De HvA heeft met succes het co-research door ouderen afgerond. Het is nog wachten op het verslag, de planning is deze er voor eind augustus ligt.
Ondertussen is er een projectleider aan de slag om een leeftijdsvriendelijke route in de Indische Buurt te realiseren. Dit zal gebeuren in samenwerking met de co-reasearchers en andere stakeholders uit de Indische Buurt.
24-jul-2017 13:31