project

Makkie

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
De Makkie is de lokale munt van de Indische Buurt. Makkies worden verdiend als buurtbewoners zich inzetten voor de buurt of voor andere buurtbewoners. Met Makkies kunnen zij dan bijvoorbeeld korting krijgen bij ondernemers in de buurt, naar voorzieningen als de bioscoop of zwembad of een eigen bijdrage betalen bij een (gesubsidieerde) activiteit of cursus. Eigen Haard heeft een Wijkpartnerovereenkomst met de Makkie, hier wordt o.a. vorm aan gegeven door de Makkiewinkel.
Dit project maakt onderdeel uit van Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
Gewenst resultaat: Meer Makkie gebruikers (met name bij stadspashouders) en meer verzilvermogelijkheden onder andere door koppeling aan de stadspas.
Prioriteiten:
1 project-update

Jasper Boesveldt

Volgens planning

Koppeling aan de stadspas is gereed
Stedelijke Pilot gestart ,
in het najaar volgt de evaluatie
19-jun-2017 11:42