project voor gebiedsplan 2017

Gezond Gewicht

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

Bewoners faciliteren om zelf in de buurt met het thema Zo Blijven Wij Gezond aan de slag te gaan door het organiseren van activiteiten voor en door de buurt. Daarnaast ook betrokken enthousiaste bewoners stimuleren om een voortrekkersrol in te nemen op het gebied van gezonde leefstijl in hun eigen buurt.

Gewenst resultaat: Meer bewoners bewust maken/ betrekken bij Gezonde Leefstijl.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
2 project-updates

Didi Spieksma

Project volgens planning

Er zijn diverse buurtworkshops, pleinactiviteiten en een train de trainer meer groenten eten geweest. Vrijwilligers oragnisaties uit Oud Oost hebben onder leding van de GGD zelf interventies ontwikkeld om hun eigen achterban te bereiken.
17-jul-2017 10:37

Didi Spieksma

Project volgens planning

Er zijn diverse buurtworkshops, train-de-trainers sessies voor enthousiaste bewoners geweest. Bewoners gaan aan de slag met het thema gezonde leefstijl in de buurt: zij organiseren buitenactiviteiten, zijn actief met catering & dialoog en cook-off activiteiten bij locale kookclubs. Enkele ondernemers doen mee met de dialoogmaaltijden, er zijn vader debat terugkom dagen en de buurtnuding experts zijn actief.

17-jul-2017 10:57