Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Wijkpartnerovereenkomsten

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt wijkpartnerovereenkomsten (wpo) afgesloten. Een WPO is een intentie-overeenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid. EH ondersteunt d.m.v. een wijkpartnerovereenkomst Streetsmart. De activiteiten die hierdoor aangeboden worden dragen bij aan het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren.

Gewenst resultaat: Een laagdrempelige inloop locatie in de buurt voor jongeren. Waar jongeren gestimuleerd worden te werken aan hun toekomst.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Martine Koehein

Project volgens planning

Door de wijkpartnerovereenkomst is het voor stichting Streetsmart mogelijk om een ruimte te beheren in de buurt en hier hun activiteiten aan te bieden. Dit heeft positieve gevolgen voor de jongeren die hier gebruik van maken en zorgt ook voor toename van de leefbaarheid in de buurt.
12-sep-2017 11:49