organisatie

Stichting BIGS

Non-profit
beschrijving

De stichting heeft ten doel:

Te ondersteunen en het verrijken van kansen en mogelijkheden van kansarme jongeren en hun ouders. Door hun zelfvertrouwen te vergroten en het leefklimaat/kwaliteit van het leven in de buurt, in de stad positiever en beter maken ten opzichte van deze doelgroep.

Door meer fysieke, mentaal en geestelijke ruimte te creëren voor deze doelgroep en hun ouders, zullen deze jongeren hun positieve kwaliteiten inzetten om een bijdrage te leveren (vrede en veiligheid) aan hun buurt.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door passende activiteiten samen met deze jongeren te organiseren.

Deze jongeren moeten leren hun minderheid positie te verworden en proberen zich sterker maken met behulp van de concepten van BIGS. BIGS Samen onderzoekt met jongeren welke rechten er zijn en hoe zij het gebruik van kunnen maken. BIGS gaat samen met deze jongeren strategieën ontwikkelen om grondrechten te leren benutten en stappen te zetten om een gelijkwaardig positie voor deze jongeren te creëren.