2018   naar 2017

Het gebiedsplan voor Indische buurt maken we samen. Help je mee?

De Gemeente Amsterdam maakt elk jaar gebiedsplannen. De projecten in het gebiedsplan zijn een aanvulling op de reguliere werkzaamheden in de stad. Het gebiedsplan bevat dus activiteiten die speciaal in dat gebied uitgevoerd worden omdat daar in dat gebied behoefte aan is.

Hoe?
Op deze website vind je het gebiedsplan in wording voor 2018 voor Indische buurt. Woon of werk je in Indische buurt? En heb je een idee hoe het in jouw buurt beter kan? Dan kun je reageren of meeschrijven aan het gebiedsplan voor jouw buurt.

Maak een account
Omdat we transparant willen zijn, willen we dat alle deelnemers reageren op de site bekend zijn. Anonieme reacties zijn daarom niet mogelijk.
Maak een account aan of kijk wie er al zijn geregistreerd.

7 prioriteiten voor Indische buurt

Als uitgangspunt voor het vaststellen van de projecten gebruiken we 7 prioriteiten.

Meer ontwikkelkansen voor jeugd

Verminderen armoede en werkloosheid

Verbeteren zorg voor kwetsbare bewoners

Stimuleren betrokkenheid van bewoners

Verbeteren van de veiligheid

Meer groen en duurzaamheid

Verbeteren gemengd samenleven en wijkeconomie

Meer ontwikkelkansen voor jeugd in een achterstandpositie, met focus op meer stageplaatsen, beter pedagogisch klimaat, het verminderen van overgewicht en het stimuleren van een actievere levensstijl
Minder armoede en werkloosheid, meer lokaal maatwerk in de uitvoering en minder regelgeving
Betere sociale, fysieke en vertrouwde leefomgeving van oudere en kwetsbare buurtbewoners, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen.
Meer actief burgerschap stimuleren, voor zowel kwetsbare groepen als groepen die al actief zijn. Daarbij maatschappelijke opgaven steeds meer in partnerschap realiseren
Verminderen van inbraken, spanningen onderling en overlast door jeugdgroepen om zo het veiligheidsgevoel te vergroten.
Meer en beter gebruikersgroen in de buurt, onveilige en verloederde openbare ruimte aanpakken en stimuleren van duurzaamheid bij zowel bewoners als ondernemers
Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogramma met de partners uit de buurt, met als doel een prettigere en gemengdere buurt en een aantrekkelijker ondernemersklimaat
Totaal aantal projecten: 4. Bekijk alle projecten.

Geef een reactie of doe een voorstel

Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt. En je wilt misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. De gemeente Amsterdam speelt daar graag op in. Samen doen wat de stad nodig heeft.

Hierboven staan de prioriteiten voor het gebied Indische buurt. Onder die prioriteiten vind je de projecten die we in 2018 willen uitvoeren. Je kunt een reactie geven op de projecten of een vraag stellen. En als je zelf een idee hebt voor een project dan voer je een nieuw project in. In de loop van het jaar komen er steeds meer projecten bij. De beslissing welke projecten definitief worden opgenomen in het gebiedsplan 2018, ligt bij het stadsdeelsbestuur. In oktober 2017 beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan.

Hoe het precies werkt, lees je hier.

Als je zelf een project wilt voorstellen, meld je dan aan.

Of bekijk de voortgang van de projecten in 2017.