Maak ook een berichtje aan als je iets wilt delen met de buurt! Dit bericht verschijnt op deze pagina maar ook in het Buurtprikbord op de homepage en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Plaats een nieuw bericht

Filter berichten op:

toon ook reacties
wissen
513 berichten

Project-update bij: Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

22 augustus 2017, 16:39 uur, door Martine Koehein
Momenteel wordt gewerkt aan een vervolg van dit traject dat in 2016 gestart is en succesvol is afgerond in het voorjaar van 2017. Door personele wisselingen loopt de uitvoering achter op de planning....

Project-update bij: Jongerenwerkplaats

22 augustus 2017, 14:57 uur, door Martine Koehein
Project volgens planning
Vergunning aanvraag loopt om de jongerenwerkplaats te kunnen realiseren.
Voorafgaand aan dit traject is ecologisch onderzoek verricht en de uitkomsten hiervan waren positief voor de realisatie van de...

Trans magazine

21 augustus 2017, 22:22 uur, door TransAmsterdam

TRANS is een Nederlandse tijdschrift gemaakt door, voor en over transgender personen. Dit tijdschrift over genderidentiteit is tot stand gekomen in een educatief project, waarbij amateurjournalisten b...

Spreekuur in Grand Café Genieten

3 augustus 2017, 13:52 uur, door Frank Stork

Iedere maandagmiddag van 13.30 – 15.00 uur: Spreekuur, informatie en voorlichting voor alle zaken voor 50-plussers in Amsterdam Oost. Tevens kunt bij ons de (buurt)activiteitenlijst krijgen voor de kom...

Project-update bij: Buurtbesteden

27 juli 2017, 17:40 uur, door Machteld Combé
Project volgens planning
Dit is eigenlijk een doorlopend proces. Bekendheid geven aan de werkwijze buurtbesteden (www.buurtbesteden.nl) is vertellen wat de werkwijze inhoudt en voor wie deze werkwijze van betekenis is. In...

Project-update bij: Anders verantwoorden

27 juli 2017, 17:34 uur, door Machteld Combé
Project achter op planning
De bedoeling van dit project is bewoners meer zeggenschap geven over de kwaliteit van de voorzieningen in de buurt. Naast verticale verantwoording tussen overheid en instelling/organisatie moet er ook...

Project-update bij: Ruimte in regels

27 juli 2017, 14:46 uur, door Andre Van Vught
Project afgerond
Regels zijn verruimd, er kan geëxperimenteerd worden. Participerend ondernemen is mogelijk.

Project-update bij: Ervaringsdeskundigheid

27 juli 2017, 14:43 uur, door Andre Van Vught
Project volgens planning
De drie-jarige opleiding wordt na de zomer hervat.

Project-update bij: Brandveilig Wonen

27 juli 2017, 14:41 uur, door Andre Van Vught
De uitvoering start onmiddellijk na afronding in de Dapperbuurt.

Project-update bij: Gezond leven in de Indische Buurt

27 juli 2017, 14:18 uur, door Francisca Flinterman
Project achter op planning
Er zijn trainingen of presentaties mogelijk voor professionals. Binnen de wijkzorgteams is geïnventariseerd of daar belangstelling voor is. Die is er zeker! Punt is dat er nu geld gevonden moet...

Project-update bij: Verkeer Javastraat/Molukkenstraat

24 juli 2017, 14:20 uur, door Jan Huppen
Project achter op planning
Er is een schouw gehouden om de aandachts- en verbeterpunten in het verkeer in de Java- en Molukkenstraat in kaart te brengen.

Voor het vervolg wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin...

Project-update bij: Diversiteit behouden/ontwikkelen

24 juli 2017, 14:13 uur, door Jan Huppen
Project volgens planning
In 2016 en begin 2017 hebben een aantal ondernemingen in de Javastraat advies gekregen om verbeteringen aan te brengen in hun winkels.

Voor de verdere inzet in 2017 wordt gekeken welke aanpassingen...

Project-update bij: Ondernemersinitiatieven Indische Buurt

24 juli 2017, 13:59 uur, door Jan Huppen
Project volgens planning
De ondernemersvereniging Indische Buurt is sinds maart 2017 weer actief. Zij zijn bezig met het werven van leden.

Voor de ondernemersvereniging is subsidie beschikbaar voor ondernemersinitiatieven....

Project-update bij: Variëteit & experimenteren in dagbesteding

24 juli 2017, 13:42 uur, door Chiarli Vreedeveld
Project niet gerealiseerd
De betrokken partijen uit de buurt hebben aangegeven dat zij hun initiatief in 2018 niet zullen realiseren.

Project-update bij: Sociale toegankelijkheid in de Indische Buurt

24 juli 2017, 13:40 uur, door Chiarli Vreedeveld
Project volgens planning
Aan (GGZ) problematiek zoals eenzaamheid, depressie en psychose is de afgelopen maanden veel aandacht gegeven vanuit het project Samen Buurten. Ook op het Indische Buurt festival is het onderwerp met...

Project-update bij: Pilot passend Wonen voor ouderen in de Indische Buurt

24 juli 2017, 13:35 uur, door Chiarli Vreedeveld
Project achter op planning
Er is voor gekozen om even te wachten met dit project, totdat de resultaten van een soortgelijke pilot in de watergraafsmeer bekend zijn.

Project-update bij: Indische Buurt leeftijd vriendelijk

24 juli 2017, 13:31 uur, door Chiarli Vreedeveld
Project volgens planning
De HvA heeft met succes het co-research door ouderen afgerond. Het is nog wachten op het verslag, de planning is deze er voor eind augustus ligt.
Ondertussen is er een projectleider aan de slag om...

BOOT verhuist na de zomer naar de Sumatrastraat 314

21 juli 2017, 13:55 uur, door HvA BOOT

Op dinsdag 5 september start BOOT Oost met haar programma’s en activiteiten vanaf een nieuwe locatie. Samen met Makkie zal BOOT Oost de Sumatrastraat 314 betrekken; een nieuwe en frisse locatie waarin ...

Mijnbuur, een unieke buurtapp, mét vertaalfunctie.

21 juli 2017, 12:01 uur, door Mijnbuur

Mijnbuur is een app waarin elk burenprobleem aangekaart kan worden en waarin buren met elkaar kunnen overleggen, ongeacht welke taal zij spreken. De mijnbuur-app bevat namelijk een automatische vertaa...

Project-update bij: Verhalen vertellen

20 juli 2017, 18:17 uur, door Sacha Schoonhoven
Project achter op planning
Het delen van verhalen is niet altijd gemakkelijk. Soms mist er informatie omdat iemand dat niet kan of wil vertellen, soms is een verhaal veel te algemeen om verandering te veroorzaken, soms denken...

Project-update bij: Ondersteuningsnetwerk

20 juli 2017, 18:00 uur, door Sacha Schoonhoven
Project volgens planning
De verschillende ondersteuningsvragen uit de buurt en de huidige vormen van ondersteuning zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Zo is duidelijk geworden welke ondersteuning nog mist en waar de...

Project-update bij: Pilot Ondernemers en Zorg

20 juli 2017, 13:15 uur, door Jet van Rijswijk
Project achter op planning
Er is iemand van de Buurtbalie gevraagd een plan in te dienen. Dit plan zal in het najaar van start gaan. Het zal in eerste instantie gaan om een inventarisatie en inzichtelijk maken voor bewoners (op...

Project-update bij: Makkie

20 juli 2017, 13:11 uur, door Jet van Rijswijk
Er zijn meer verzilvermogelijkheden gerealiseerd, dankzij de stadspas, waardoor ondernemers een deel vergoed kunnen krijgen bij de gemeente. Een goede 2de handsfiets, een maaltijd bij een...

Project-update bij: Vergroening Ambonplein

20 juli 2017, 12:31 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project achter op planning
In samenwerking met de school is de voorbereiding voor een ontwerp voor het schoolplein van start gegaan. Na de zomervakantie wordt een bijeenkomst georganiseerd en kunnen ook bewoners mee denken over...

Project-update bij: Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

20 juli 2017, 12:29 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
Op de kop van de Molukkenstraat is De Alliantie gestart met de sloop van hun pand. Om de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te houden, worden na de sloop om de bouwplaats houten bouwhekken met...

Project-update bij: Faciliteren groeninitiatieven

20 juli 2017, 12:26 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
Er zijn in het eerste half jaar verschillende groene initiatieven uitgevoerd. Bij de Smaragd en in de Riouwstraat, en rondom het Makassarplein zijn samen met bewoners geveltuinen beplant tijdens een...

Project-update bij: Duurzame initiatieven faciliteren

20 juli 2017, 12:19 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
De taskforce groen is door Rens van der Linden opgericht onder de naam GRIB. Actieve bewoners die mee willen doen worden geworven.
En er loopt een pilot waarbij Ron Langdon 4 maanden als...

Project-update bij: Aanpakken van (ongedierte) overlast als gevolg van voedselresten in de openbare ruimte

20 juli 2017, 12:00 uur, door Daniëlle van Kesteren
Project volgens planning
Stedelijke campagne in de maak voor 2018. Buurtgerichte actie gepland voor najaar 2017, in samenwerking met de buurt. Bewoners/organisaties uitnodigen tijdens de actie zelf ook iets te ondernemen om...

Project-update bij: Jongerenbod (Ruimte voor Initiatief)

19 juli 2017, 15:54 uur, door Sander Otte
Project achter op planning
Er zijn 4 bijeenkomsten, 1 themabijeenkomst en een jongerentafel georganiseerd. Daar waren tussen de 20 en 40 mensen bij aanwezig van diverse organisaties op het gebied van talentontwikkeling en...

Project-update bij: Budgetmonitoring

19 juli 2017, 11:04 uur, door Martine Koehein
Project achter op planning
In 2016 is gebleken dat de manier van budgetmonitoring zoals die al een aantal jaren in de Indische Buurt loopt niet optimaal kan functioneren. Oorzaak is dat de begroting van de gemeente Amsterdam zo...
Er zijn nog 483 meer berichten.Toon me de rest